Anundsen: – Bra at retten skal prøve Krekar-instruksen

Your browser doesn't support HTML5 video.

Slik svarer Anundsen på Krekar-kritikken
Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener instruksen som var grunnlag for Oslo-politiets vedtak om å tvangsflytte mulla Krekar, holder vann. Han syns likevel det er bra at den skal prøves for retten.

Anders Anundsen (Frp) understreker overfor NTB at han er 100 prosent sikker på at instruksen som gjør det mulig for politiet å tvangsbosette personer som Krekar, er folkerettslig og juridisk vanntett.

Og han avviser kategorisk påstandene fra det han kaller «noen jurister» – som i realiteten er flere av landet landets fremste professorer i juss – om at instruksen er i strid med rettstatsprinsipper, Grunnloven og menneskerettighetene.

Justisdepartementets egne jurister står ikke noe tilbake for ekspertene når det gjelder å vurdere den omstridte instruksen, mener han.

– Vi mener den holder vann, og så får domstolen fatte den endelige beslutningen, sier han til NTB.

Les også: Krekar-klage til retten først neste uke

Det kommer trolig til å skje en gang tidlig i neste uke. Da har trolig politiet fått gjennomgått klagen fra Krekars advokat, Brynjar Meling, og oversendt den til Oslo tingrett. Alt ligger til rette for at det er Høyesterett som får det siste ordet i saken.

Trenger mer tid

– Dette er et omfattende dokument, som Oslo politidistrikt må bruke helgen til å gå gjennom. Saken kan derfor tidligst domstolbehandles i begynnelsen av neste uke, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Politiet finner det lite hensiktsmessig av praktiske årsaker å kreve at Krekar skal oppholde seg på Kyrksæterøra før saken er behandlet. Det betyr at han vil bli løslatt fra fengselet en gang i løpet av helga, mest sannsynlig klokka 10 søndag, ifølge flere medier.

– Dette var en beslutning som Oslo politidistrikt fattet på selvstendig grunnlag av praktiske hensyn – i hovedsak at Krekar skal ha anledning til selv å møte i Oslo tingrett når saken behandles, og av hensyn til at klient og advokat skal kunne kommunisere enkelt i forkant av rettsmøtet, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

20 siders klage

Advokat Meling var forberedt på at det kunne ta lengre tid enn politiet først anslo å gjennomgå og svare på hans 20 sider lange, tettskrevne klagedokument.

– Det er fornuftig og riktig å håndtere dette på denne måten. Og jeg har forståelse for at politiet trenger mer tid til å gå inn i saken når de nå må forholde seg til jussen i den og ikke bare en instruks fra justisministeren, sier Meling til NTB.

Les også: Krekar har kostet godt over seks millioner kroner

Han mener tvangsflytting til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, med tilhørende meldeplikt og forbud mot å krysse kommunegrensen, er et uforholdsmessig kraftig inngrep i Krekars liv. Han avviser også både gyldigheten av vedtaket og saksbehandlingen som ligger til grunn for det, og vil be retten oppheve det.

Får bli i Oslo

Anundsen vil ikke svare på spørsmål om Krekars sak, fordi politikere skal holde seg langt unna pågående rettsprosesser.

Han vil heller ikke svare på spørsmål om hvordan Kyrksæterøra er egnet som bosted for Krekar.

Krekars kone og fire barn har bodd på hemmelig adresse mens han har sonet dommen på fengsel i to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

Krekar kommer dermed mest sannsynlig til å bli i Oslo til rettsmøtet i Oslo tingrett er avholdt. Ifølge Meling er omstendighetene rundt løslatelsen, bosted og tidspunkt for når mullaen slipper ut av fengselet, ikke avklart.