Breivik vil sende 220 brev – fengselet frykter terror

Kriminalomsorgen region sør har stanset brevutsendelsene til terrordømte Anders Behring Breivik, med begrunnelse i at de oppfattes som et ledd i Breiviks terrorprosjekt. Foto: NTB scanpix. Les mer Lukk

Anders Behring Breivik har skrevet 220 brev som han vil sende til ukjente personer. Kriminalomsorgen sier nei og mener brevene er forsøk på å etablere terror- og voldsnettverk.

Kriminalomsorgen region sør har stanset brevutsendelsene, med begrunnelse i at de oppfattes som et ledd i Breiviks terrorprosjekt.

Etaten mener han er like opptatt av sine ideologiske og politiske mål nå som da han drepte 77 personer under terrorangrepet, ifølge VG.

– Breiviks intensjon er å befeste sin posisjon som frontfigur og lederskikkelse for en bevegelse som inkluderer ekstrem vold og terror som virkemiddel, heter det i vedtaket.

Det legges også vekt på at han har uttalt at det vil komme flere terrorhandlinger, og at han bruker mye tid på å forberede opprettelsen av et politisk parti. Uavhengig av brevenes innhold eller mottaker, mener Kriminalomsorgen at masseutsendelsen må anses som forberedelser til nye straffbare handlinger.

Advokat Geir Lippestad vil på vegne av Breivik nå ta saken inn for retten.

– Vi mener det ikke er rettslig holdbart å sensurere brev uten å gjennomgå de enkelte brev og begrunne konkret hvorfor brev sensureres. Vi forbereder å prøve denne saken for retten, sier Lippestad.