Rapport: Politiet måtte vente på Forsvarets terrorstøtte

Politiet bevæpnet seg da terroralarmen gikk i sommer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

Det tok for lang tid for politiet å få bistand fra Forsvaret da terroralarmen gikk i juli i år, slår politiet fast i en ny rapport.

Evalueringen er ledet av tidligere politimester Per O. Sefland.

– Jeg er fornøyd med at det overordnede inntrykket er at operasjonen var godt organisert. Spesielt gledelig er det at erfaringene med de nye systemene for varsling og kommunikasjon fungerte godt, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det er tidligere påpekt mangler for varsling og innkalling av mannskaper, så dette viser at politiet hele tiden utvikler seg, og at vi tar viktige steg i riktig retning, fortsetter han.

For lang responstid

I rapporten trekkes det samtidig fram at det tok for lang tid å få bistand fra Forsvaret, skriver VG.

«Under operasjonen kan det fremheves at det var et betydelig misforhold mellom responstiden til Forsvarets ressurser og politiets mulighet til å utnytte ressursene», heter det.

Hadia Tajik, som leder justiskomiteen på Stortinget, sier hun i utgangspunktet var positiv til signalene som kom om nye framgangsmåter for samarbeid.

– Det er også grunnen til at jeg reagerer med undring når jeg ser rapporten fra Politidirektoratet. Der omtaler de i kritiske ordelag nettopp kontakten mellom politi og forsvar, og tiden det tok å få bistandsanmodningene behandlet, sier Tajik til VG.

Nytt system

Politiet brukte et nytt system til å innkalle mannskaper under alarmen, og selv om tilbakemeldingene generelt beskrives som positive, var det også her problemer.

«Ifølge evalueringen opplevde noen politidistrikter at kontaktinformasjon i systemet ikke var oppdatert, noe som forsinket innkalling av mannskap enkelte steder», heter det i rapporten.

Enkelte politidistrikt hadde også problemer knyttet til innhenting av passasjerlister fra flyselskaper.

«Det bør derfor øves mer for å sikre bedre informasjonsdeling, og regelverket knyttet til utlevering av passasjerlister til politiet bør presiseres overfor relevante samvirkeaktører», lyder rådet.