Venstre mener Anundsen ikke gir asylsvar

Justisminister Anders Anundsen før han forklarte seg om asylbarn-saken tidligere i uka. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Les mer Lukk

Justisminister Anders Anundsen (Frp) svarer ikke på det viktigste spørsmålet i asylsaken, nemlig om noen barn er feilaktig sendt ut, sier nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Abid Q. Raja (V).

Fakta om asylbarn-saken  

* Bergens Tidende avslørte i begynnelsen av desember at instruksen om at lengeboende asylbarn ikke lenger skulle prioriteres spesielt ved uttransportering, ikke er blitt videreformidlet fra Politidirektoratet til Politiets utlendingsenhet.

* Den nye instruksen var en forutsetning for den asylpolitiske avtalen som ble inngått mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre i 2013

* Ved utgangen av oktober i år var 108 barn med botid tre år eller mer i Norge sendt ut. 76 av dem har bodd fire år eller mer i Norge. Tallet er langt høyere enn i tidligere år.

* Politidirektoratet hevder at Justisdepartementets føringer er forstått og lagt til grunn.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt justisminister Anders Anundsen (Frp) en rekke spørsmål om saken. Fredag kveld fikk komiteen svar fra justisministeren.

På vei inn til det ekstraordinære møtet i kontrollkomiteen fredag kveld og med det ferske ni sider lange brevet fra Anundsen i hånden, mente Raja at det ligger an til nye runder med flere spørsmål som justisministeren blir nødt til å svare på.

Han ville heller ikke utelukke at det kan ende med en høring, men la til at det først ligger an til nye skriftlige runder.

Les også: Hør Anders Anundsen synge ut mot vold mot kvinner

Leste ikke

I Anundsens brev kommer det fram at han ikke leste kopien av brevet som skulle sikre at politiske føringer i asylsaken ble fulgt.

– Disponeringsskrivet har av departementet ikke blitt lest med sikte på å kvalitetssikre at innholdet i det allerede utsendte disponeringsskrivet er i samsvar med formuleringene i tildelingsbrevet, heter det i brevet.

Anundsen vedgår at han ble kjent med tabben gjennom mediene.

– Jeg kan bekrefte at jeg først ved omtalen i Bergens Tidende ble oppmerksom på at formuleringen i departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet (POD) for 2014 ikke var fulgt med samme ordlyd i PODs disponeringsskriv til politidistriktene og særorganene, skriver han.

Les også: Anundsen fikk vite om 133 barne-tvangsreturer

– Pinlig

– Dette er pinlig av Anundsen, sier Abid Raja.

Han utdyper:

– Justisministeren har skjøvet ansvaret nedover i systemet, ved å vise til at politidirektøren ikke fikk med seg signalene. Det karakteriserte Anundsen som dårlig ledelse. Nå viser det seg at han selv ikke har lest brevet. Hva sier det om statsrådens ledelse, sier Raja til NTB.

Han fastholder likevel at det viktigste for Venstre er om praksisen med utsendelse av asylbarn i 2014 har gått ut over noen barn – det vil si om noen er blitt sendt ut som ikke skulle vært det i tråd med asylenigheten mellom regjeringspartiene Frp og Høyre og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– Det svarer ikke brevet på, så her er det behov for oppfølging, med mindre det blir tydeligere når vi får alle vedleggene, sa Raja på vei inn i komitémøtet.

Hovedbildet uendret

Blant noen av de andre medlemmene i kontrollkomiteen var det litt ulike meninger om hvor oppklarende svaret fra Anundsen er.

– Jeg mener at vi er svært nær en avslutning av denne saken. Innholdet i brevet underbygger hovedbudskapet i redegjørelsen i Stortinget 4. desember, der han beklaget. Det er ikke noe nå som avviker fra det hovedbildet, sier Høyres Michael Tetzschner.

– Konstitusjonelt ser det ikke ut som det er noe å sette fingeren på. Dette koker ned til om Venstre og KrF føler at avtalen er fulgt, mente Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) ville ikke kommentere brevet før det var blitt behandlet i komiteen, noe han anslo ville ta «en lang time».

Kunne sendt ut 49

I brevet understreker justisministeren at alle returer i 2014 – også av barn – har vært i tråd med gjeldende regelverk på det tidspunktet de ble gjennomført.

Han viser også til et brev fra Politidirektoratet 18. desember i år, der det heter at 49 barn med minst fire års oppholdstid i Norge kunne vært returnert i løpet i 2014 hvis lengeværende barn hadde vært prioritert.

Videre skriver Anundsen følgende:

– Departementet vil nå gå gjennom rutinene for internkontroll og vurdere hvordan vi bedre kan sikre at det er samsvar mellom tildelingsbrev og disponeringsskriv fra underliggende etater.