Snøscooter-liberalisering skaper strid

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H). Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix) Les mer Lukk

Miljøorganisasjoner reagerer skarpt på regjeringens forslag om å la kommunene selv bestemme om snøscooter-folket skal få anledning til fornøyelseskjøring i løyper.

– Dette er et av de hardeste slagene mot norsk friluftsliv og sårbart naturmangfold i nyere historie, mener lederen i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Naturvern- og friluftslivsinteressene har mobilisert voldsomt mot det de kaller moro-kjøring. De mener dette vil forringe naturopplevelsene for svært mange mennesker. Meningsmålinger har vist at et klart flertall i befolkningen er mot å liberalisere snøscooterkjøringen.

Bakgrunn: Snøscooterforslag møter motstand fra første stund

– Skremmebilde

Men hos snøscooter-folket er det helt andre toner. Styreleder Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes forening roser regjeringen for å flytte avgjørelsen om hva som skal være lov i løypene, til et lokalt og folkevalgt organ.

– Skremmebildet av den voldsomme motstanden er laget av statsstøttede organisasjoner med et stort apparat. Denne lovendringen vil ikke føre til villvest-tilstander og uforsvarlig kjøring, sier Lønnum til NTB.

Han mener erfaringene fra Sverige som i alle år har hatt svært liberale regler for snøscooterkjøring, viser at snøscooterførerne disiplinerer seg og følger løypene når de forholder seg til et regelverk de respekterer.

Les også: Jubel over at snøscooter-forsøket stanses

Sunn fornuft

I dag er det bare i Nord-Troms og Finnmark at kommunene har lov til å åpne snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Hvis lovendringen går gjennom i Stortinget, blir det opp til kommunene i hele landet å bestemme selv.

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) argumenterer også for sunn fornuft og kommunalt ansvar.

– Regjeringen har tillit til at lokalpolitikere vil være seg sitt ansvar bevisst og ta hensyn til de ulike interessene dersom de ønsker å anlegge snøscooterløyper, sier hun.

Sundtoft viser også til at kommunene blir pålagt å ta hensyn til ulemper for friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet når de anlegger løyper. Hun understreker at kjøringen bare skal skje i faste løyper, og at sårbare områder som verneområder og nasjonale villreinområder ikke vil bli berørt.

Les også: Årsmøtet i DNT sier nei til snøscooterløyper

Stortinget må bremse

Styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforening sier seg skuffet over at regjeringen ikke har valgt å lytte til motforestillingene fra fagmiljøer og motstanden i befolkningen.

– Nå hviler det et tungt ansvar på Stortinget som skal behandle saken. De må sette på bremsene og sørge for at saken blir forsvarlig utredet før det tas en beslutning, og at innspillene fra fagmiljøene og alle de som bruker norsk natur, blir bedre ivaretatt, sier Kjøll.

Les også: Uenighet om snøscooterregler bryter EØS-avtalen

Mer trafikk

I Miljøverndepartementets vurdering av lovforslaget heter det at en markert økt motorisering av norsk utmark, vil kunne få betydelige negative konsekvenser for det tradisjonelle friluftslivet og mulighetene til å oppleve uberørt, stille natur.

– En slik utvikling er uønsket, skriver departementet som vedgår at det er sannsynlig at motorferdselen i utmark vil øke.

– Hovedintensjonen i forslaget er imidlertid ikke mer snøscooterkjøring, men at kommunene selv skal få bestemme om det skal være adgang til fornøyelseskjøring i egen utmark, heter det.