Uvisst når politiet må skjule våpnene igjen

Justisminister Anders Anundsen poengterer at det ikke finnes lovhjemmel for å opprettholde bevæpning av politiet «over svært lang tid». – Vi komme tilbake til dette når de fire ukene har gått og spørsmålet eventuelt kommer om samtykket til å bære våpen, skal forlenges, sier han. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix) Les mer Lukk

SV frykter at beslutningen om å tillate politiet å bære våpen for å beskytte seg mot terrorister, vil gli over i en generell bevæpning av norsk politi.

Fakta om midlertidig bevæpning av politiet:  
  • På forespørsel fra Politidirektoratet har Justisdepartementet gitt tillatelse til bevæpning av norsk politi.
  • Tillatelsen er midlertidig og tidsbegrenset til fire uker fra og med tirsdag 25. november. Når perioden utløper må det eventuelt gjøres en ny vurdering.
  • Bevæpningstillatelsen gjelder uniformert innsatspersonell i tre kategorier: IP1 (beredskapstroppen), IP3 (politidistriktenes utrykningsenheter) og IP4 (øvrig innsatspersonell med årlig trening og godkjenningsprøve for tjenestevåpen).
  • Tillatelsen er knyttet til den skjerpede trusselvurderingen der politifolk og militært personell trekkes fram som spesielt utsatt og mulige terrormål.

– Terrortrusselen kommer fra en gruppe som dessverre vil kunne være en trussel over tid. Spørsmålet blir da når bevæpningen vil opphøre, sa SV-nestleder Bård Vegar Solhjell i Stortingets spørretime onsdag.

Han frykter at regjeringens beslutning om å la politiet bære våpen i en tidsavgrenset periode på fire uker, vil kunne ende i generell bevæpning av politiet.

Bakgrunn: Det har aldri vært større terrorfare i Norge

Uvisst

– Dette er ikke et forsøk på en snikinnføring av varig bevæpnet politi, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Det er viktig å huske at beslutningen er basert på klare faglige vurderinger fra politiet og PST. Man skal være ganske vågal hvis man mener at man politisk skal overprøve den vurderingen, tilføyde han.

Justisministeren erkjenner imidlertid at det er vanskelig å gi et nøyaktig svar på når bevæpningen vil opphøre.

– Jeg kan ikke garantere for hvordan trusselbildet er om en måned eller åtte måneder, sa Anundsen.

Les også: Nå bevæpnes politiet

Han la til at det ikke finnes lovhjemmel for å opprettholde bevæpning av politiet «over svært lang tid».

– Vi komme tilbake til dette når de fire ukene har gått og spørsmålet eventuelt kommer om samtykket til å bære våpen, skal forlenges. Det er absolutt ikke vår intensjon på noen måte å la dette gli over i en permanent bevæpning av norsk politi.

Vil ha åpen debatt

SV-nestleder Bård Vegar Solhjell er kritisk til hvordan Stortinget ble involvert da beslutningen om midlertidig bevæpning kom sist fredag.

Solhjell mener justisministeren må komme til Stortinget med en sak eller en redegjørelse dersom bevæpningen skal utvidet utover de fire ukene som alt er fastsatt.

Les også: Forsvaret anbefaler å droppe uniform på reise

Anundsen medga at Stortinget ikke ble involvert direkte i avgjørelsen sist fredag.

– Det var mer et tilbud til Stortinget om informasjon om et tiltak som ville bli gjennomført, sa han.

Justisministeren la til at våpeninstruksen har vært ute på høring og at spørsmålet om generell bevæpning vil bli gjenstand for en langt bredere behandling på Stortinget enn fredagens beslutning fikk.