Anbefaler ikke felles nødnummer

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Les mer Lukk

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt anbefaler Justisdepartementet å ikke innføre et felles telefonnummer for alle nødetatene.

Fakta om nødnummer i Norge:  

*I Norge har vi tre nødnumre: 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).

*I 2002 svarte 88 prosent av de spurte at de var positive eller svært positive til å ha kun ett nødnummer i Norge.

*Allerede i 2004 anbefalte Justisdepartementet å innføre 112 som felles nødnummer i Norge.

*Da forslaget var på høring, fikk det stor motbør fra blant annet helseinstitusjonene

*22. juli-kommisjonen anbefalte ikke å gå over til felles nødnummer.

*26. november 2014: Prosjektleder for Nasjonalt nødnettmeldeprosjekt sier at de ikke anbefaler ett felles nødnummer.

(Kilde: Justisdepartementet)

Prosjektleder for Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Erik Liaklev bekrefter dette overfor Dagens Medisin.

– Vi har hatt en utredning om forbedring i nødmeldetjenesten, og i den forbindelse har vi vurdert ett felles nødnummer. Vi anbefales at dette ikke iverksettes i Norge, sier Liaklev.

Vil ikke kommentere

Til NTB sier Liaklev at rapporten er basert på bidrag fra de tre nødetatene, samt publikumsundersøkelser og andre analyser. Det er Stortinget som har bedt om utredningen, som skal overleveres til Justisdepartementet før jul.

– Spørsmålet om felles nødnummer er bare ett av mange spørsmål vi tar stilling til i rapporten, der vi anbefaler hva som bør gjøres for å få bedre tjenester til publikum, forklarer Liaklev.

I Justisdepartementet får NTB opplyst at det ikke er tatt stilling til saken. Departementet vil først gjøre det når rapporten foreligger.

– Justis- og beredskapsdepartementet vil ikke gå inn på innholdet i rapporten før den er ferdigstilt og overlevert, sier kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal.

Motstand

Forslaget om felles nødnummer 112 har møtt kraftig motstand fra fagmiljøene. Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier han personlig er enig i anbefalingen til Nasjonalt nødhjelpsprosjekt:

– Et eget medisinsk nødnummer er i Norge klart dokumentert å være tidsbesparende i kritiske situasjoner, leverer høy fagkyndighet og er navet i en velsmurt overlevelseskjede i tusenvis av situasjoner – hver eneste dag og hvert eneste år, sier han.

Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus sier «fornuften har seiret og 113-systemet er reddet!»

– Dette er også en betydelig merkedag for norsk akuttmedisin: Det kommunikasjonssystemet som det har tatt 30 år å bygge opp, skal bestå og kunne videreutvikles. Og fortsatt skal pasienter og pårørende kunne komme i direkte kontakte med helsetjenestene. Dette sikrer fagkyndigheten og reduserer forsinkelser, sier Brattebø.

– Samlede sentraler viktigst

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sier hun helst vil ha et felles nødnummer, men at direktoratet stiller seg bak rapportens anbefalinger.

– Det er ikke noen motsetning mellom det som står der, og det at vi på sikt ønsker ett felles nødnummer. Andre virkemidler er viktigere. Vi er tydelige på at samlokaliserte sentraler er det aller viktigste, sier hun til NTB.

DSB har selv vært del av arbeidet med rapporten.

– I praksis har vi allerede et felles nødnummer, 112. Det er det som virker selv om telefonen ikke har simkort, og så lenge du kommer frem der, så kommer du dit du skal. Det er det viktigste, utdyper hun.