– Dette er et sterkt inntrykk

Olje- og energiminister Tord Lien besøker torsdag flomområdet i Odda, her blir han vist skadene av Knut Granheim fra Sivilforsvaret (t.v.) og lensmann Terje Kvalvik. (Video vises i samarbeid med TV 2) Les mer Lukk

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil kartlegge skadeomfanget etter rekordflommen på Vestlandet. Erstatningene kan komme på over 150 millioner kroner.

Torsdag ankom Tord Lien de flomrammede områdene i Odda. Etter å ha sett skadene med egne øyne reiste olje- og energiministeren videre til et lukket møte med Odda kommune.

– Dette er et sterkt inntrykk, med så store materielle verdier som har gått tapt og et helt lokalsamfunn som er satt under denne typen press, sa Lien til TV 2 før møtet.

Han roser både kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for håndteringen av rekordflommen. Nå vil de se på videre tiltak.

– NVE skal jobbe videre med sikringstiltak i flomområdene, og så må vi sammen med lokale myndigheter få kartlagt de totale skadene denne flommen har medført.

Til NRK sa Lien at det er for tidlig å si noe om hvilke ressurser som blir satt inn nå i etterkant av rekordflommen på Vestlandet.

Kan gi 150 millioner i erstatninger

Finans Norge anslår at flommen vil ende med mellom 100 og 150 millioner kroner i naturskadeerstatninger.

Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene, opplyser Finans Norge.

– Vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Per nå er det ikke mange store, totalskadde bygninger som er meldt inn, men heller mange mindre skader, opplyser Westby.

I Norge er alle bygninger med brannforsikring automatisk forsikret mot naturskade.

Fakta om flommen på Vestlandet

* Torsdag sank vannstanden i de flomrammede områdene på Vestlandet.

* De første evakuerte flomofrene flyttet tilbake til Flåm, der 188 personer ble evakuert tirsdag.

* I Odda i Hordaland er fem hus tatt av flommen. Rundt 75 personer ble evakuert fra 39 husstander.

* Flommen har ført til stengte veier i Hordaland og Sogn og Fjordane.

* Bygdene Undredal i Aurland kommune i Sogn og Fjordane og Hjøllo i Odda i Hordaland har vært uten veiforbindelse som følge av flommen.

* Skadene på Bergensbanen og Flåmsbana er omfattende, og Jernbaneverket vet ikke når de stengte strekningene kan åpnes for trafikk igjen.

* Flere områder i Aurland kommune har vært uten strøm og vann i springen.

* På Voss har flommen vært den verste på over 120 år. Bygda Evanger har vært uten strøm etter at trafokiosker kom under vann tirsdag kveld.