Samferdselsministeren oppgitt over Aps jernbanekritikk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på talerstolen under Østlandssamarbeidets og Jernbaneverkets InterCity-konferanse mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix. Les mer Lukk

Arbeiderpartiet vil bruke 400 millioner mer enn regjeringen på vedlikehold av jernbanen neste år. – Historieløst, svarer samferdselsministeren.

Regjeringen nedprioriterer vedlikeholdet av jernbanen, mener Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talskvinne Eirin Sund.

Hun viser til at det av Nasjonal transportplan går fram at jernbanen trenger 6,7 milliarder kroner i 2015 for å hindre at etterslepet i vedlikeholdet øker.

– Regjeringen vil bevilge 6,378 milliarder kroner. Vi ønsker å øke dette med ytterligere 400 millioner kroner, slik at vedlikeholdet av jernbanen kan gå som planlagt, sier Sund til NTB.

Ikke i mål

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var mandag en av innlederne på en jernbanekonferanse i Oslo der InterCitysatsingen på Østlandet var tema.

Her var også etterslepet i vedlikeholdet et tema.

– Vi er langt fra i mål. Det mangler 200 millioner kroner for å stoppe etterslepet, sa statsråden.

Solvik-Olsen mener kritikken fra Arbeiderpartiet er historieløs. Han viser til at i statsbudsjettet i 2013, som var den rødgrønne regjeringens siste budsjett, lå bevilgningen til fornying av jernbane på 900 millioner kroner, mens det nå foreslås å bruke 1,9 milliarder kroner.

Til NTB sier han at etterslepet på vei er langt større enn det er på jernbanen.

– Mens det er 17 milliarder kroner på jernbane, er det på mellom 50 og 70 milliarder kroner for vei. Vi foreslår derfor at vi begynner å hente inn vedlikeholdsetterslepet på vei neste år, mens vi for jernbane vil sikre at det ikke vokser ytterligere, sier Solvik-Olsen.

Les også: - Jeg fikk tidenes ståpikk

Utbygging

I sitt foredrag skrøt statsråden av regjeringens jernbanesatsing, men kunne ikke love pendlerne en raskere InterCity-utbygging på Østlandet. Solvik-Olsen kan ikke love full utbygging før i 2030, slik det også går fram av Nasjonal transportplan.

– Jeg ønsker å gjøre dette kjappere, men tør ikke love det ennå, sa statsråden.

Jernbaneverket mener de kan jobbe raskere og ha alt klart i 2027, opplyser fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås til Aftenposten.

– Når Jernbaneverket mener at det er mulig å framskynde dette innenfor dagens system, bør statsråden ta den ballen og gjøre noe med det, sier Sund.

Solvik-Olsen gir uttrykk for at kritikken er urimelig i og med at den rødgrønne regjeringen mente at InterCity-byggingen ville ta 18 år.

Solvik-Olsen sier at han er opptatt av at det totale investeringsomfanget for jernbanen framover ikke må øke, at det er viktig å få til raskere beslutningsprosesser, og at kostnadene må holdes under kontroll.

– Det er ikke bare å pøse ut penger. Det vil være uansvarlig. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal få kostnadsoverskridelser. Det er jo virkelig med på å skape forsinkelser. Da kommer Finansdepartementet inn i bildet, og det tar tid, sier statsråden.