Fire års fengsel for voldtekt av 15-åring

Øst-Finnmark tingrett har dømt en 44 år gammel mann til fire års fengsel for voldtekt av en 15-åring. Dommen er strengere enn aktors påstand.

Ett år av dommen ble gjort betinget, med henvisning til at etterforskningen har tatt to og et halvt år, skriver Finnmarken.

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i tre år og tre måneder, hvorav ett år og tre måneder skulle gjøres betinget.

Dommen ble forkynt sist fredag, men forholdet det er snakk om ligger drøyt fem år tilbake i tid. Jenta oppsøkte mannen for å få narkotiske tabletter.

Etterpå lot hun ham sette en sprøyte amfetamin i armen hennes.

I retten har hun forklart at hun ble bundet fast og voldtatt, mens mannen sier de hadde samleie frivillig.

– Hennes forklaring om hendelsene har vært konsistent og sammenfallende hele veien, og retten finner den troverdig. Den underbygges også av andre omstendigheter i saken, skriver retten. Ettersom det ikke finnes tekniske bevis eller direkte vitneobservasjoner, har retten måttet støtte seg på forklaringene til partene og vitner.

– Overgrepet fremstår som en grov kynisk utnyttelse av en ung jentes sårbare situasjon med vilje til å prøve ut sterkere narkotiske stoffer, skriver retten.

I tillegg til fengselsstraffen, er 44-åringen dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning. Han må også dekke sakskostnader.