Status quo etter krisemøtet om Mannen

Your browser doesn't support HTML5 video.

Situasjonen uendret rundt fjellet Mannen
Krisestaben i Rauma kommune konkluderte søndag kveld med at situasjonen er uforandret i fjellet Mannen.

– Det er status quo i fjellet. Det vil si at vi fortsatt har en utglidning på 7 til 8 millimeter i døgnet, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE til NTB.

Ordfører Lars Olav Hustad sier etter krisemøter i rådhuset i Åndalsnes søndag at de vil etablere faste møter for de evakuerte, pressen og krisestaben i tiden fremover.

– Vi har diskutert scenarioer på kort og lang sikt. Mandag skal vi drøfte hvorvidt det kan bli aktuelt å sprenge bort fjellet, sier han til NTB.

Fylkesmannsberedskapsgruppa i Møre og Romsdal har innkalt til møte i rådhuset mandag. Deretter vil kommunens krisestab ha et møte. Ordføreren regner derfor med at de kan ha ny informasjon i 12-tiden.

Les også: Meteorologer tror på mer regn over Mannen tirsdag

Kan bli langvarig

Søndag var også geologer fra NVE og representanter fra Nasjonalt senter for skredovervåking til stede på krisemøtet.

– Det vil trolig gå et par dager før fjellet raser ut, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord Beredskap til NTB i 12-tiden søndag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frykter at evakueringen kan bli langvarig. Alle som bor i det rasutsatte området, er evakuert.

– Vi har stor forståelse for situasjonen til de evakuerte. Slik situasjonen er nå, kan de dessverre ikke flytte tilbake, sier Samdal til NRK.

Les også: – Mannen vil gi lyd fra seg før det raser

Direktoratet frykter at de evakuerte må holde seg borte fra hjemmene sine i lengre tid.

– Hvis vi går over i en streng kuldeperiode, kan vannet i fjellet fryse. Da kan vi få en innfrysing av fuktigheten som stabiliserer området, sier han.

Svakt tilbake

Målingene fra 6. oktober til søndag 26. oktober viser en bevegelse på over 83 millimeter (mm) i øvre del av området og 20 mm i nedre del.

I det siste døgnet er bevegelsen 6,6 mm i døgnet i øvre del og 1,4 mm i nedre del. Dette er på samme nivået eller en svak reduksjon fra siste døgn, fremgår det av en pressemelding på kommunens hjemmeside.

Bakgrunn: Søndag blir første store test for skredområdet

Blikra sier at mye nedbør kan fremskynde raset.

– Men det har ikke kommet så store mengder at det har noen særlig betydning, sier sjefgeologen.

De faste instrumentene på Mannen viser normale måleverdier for sesongen.

Det er meldt en god del nedbør fra søndag kveld. Det er derfor ventet at bevegelsene i det aktuelle fjellpartiet vil øke, men ingenting tyder på at de forplanter seg til en større del av fjellområdet, konkluderte kommunen med søndag.

Les også: Frykter at 4.000 lastebillass med stein vil rase i Rauma