Mot slutten for norsk selfangst

DRAMATISKE SNUOPERASJON: Det mener Norges Fiskarlag om det som ser ut på slutten for norsk selfangst. Det vil påvirke fiskebestandene. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix) Les mer Lukk

Regjeringen gir etter for press fra EU og ekstreme dyrevernere og avvikler norsk selfangst, mener Senterpartiet. Departementet innrømmer at budsjettkuttet får følger.

– Selfangstnæringen drives med 80 prosent subsidier. Når de fjernes, er det klart at konsekvensene blir store. Men om det er den endelige spikeren i kisten for norsk selfangst, kan vi ikke slå fast nå, sier statssekretær Amund Ringdal (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til NTB.

I budsjettforslaget fra departementet fjernes støtten til norsk selfangst på 12 millioner kroner fra neste år. I år har bare tre båter deltatt i fangsten av 11.980 sel.

– Dramatisk

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, mener bortfallet av statsstøtte vil bety slutten for en næring som allerede er på vikende front.

– I realiteten gir regjeringen etter for press fra ekstreme dyrevernere og EU som ikke har forståelse for selfangstens historiske forankring og rolle i forvaltningen av økosystemene, sier Pollestad.

Statssekretær Amund Ringdal avviser at beslutningen har noe som helst med forholdet til EU å gjøre.

– Dette handler kort og godt om økonomiske prioriteringer, sier Ringdal.

Les også:Millionene og månedene ruller i Norges sel-strid mot EU

Han viser til at lønnsomheten i næringen ikke har økt til tross for statlige tilskudd under skiftende regjeringer de siste tiårene.

– Havforskningsinstituttet har dessuten slått fast at fangsten av grønlandssel har vært så beskjeden at den ikke har hatt noen vesentlig betydning for bestanden som sådan. Dermed faller argumenter om selfangstens rolle for økosystemet bort, mener Ringdal.

Overrasket

Norges Fiskarlag kaller budsjettkuttet dramatisk og historisk.

– Selfangstnæringen utraderes dersom forslaget om kutt i støtte på 12 millioner kroner blir vedtatt, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til den lange historiske tradisjonen som selfangsten har i Norge.

– Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet. Det som er spesielt urovekkende er at regjeringen samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

Dyrebeskyttelsen er på sin side glad for at støtten til selfangsten strupes. Det samme sier dyrevernerne i NOAH.

Sel-subsidiene er et typisk eksempel på at skattebetalernes penger blir brukt på en meningsløs måte. Man har betalt for at selene drepes, betalt for at skinnene kjøpes og i enkelte tilfeller også betalt for at skinnene destrueres, sier NOAHs Siri Martinsen.

Hun mener det er grunn til å kutte subsidiene av dyrevernshensyn også.

– Selfangsten drives på en måte som selv myndighetene har kritisert, hevder Martinsen og viser til at Fiskeridirektoratet i 2010 ønsket å skjerpe reglene.