Håper på snarlig skred – og etterspør sprengning

Bilder: TV 2
De evakuerte fra de skredutsatte områdene i Åndalsnes fikk støttetelefon fra statsministeren. Et usikkert bygdefolk venter nå på skredet.

På et folkemøte torsdag kveld kom det spørsmål til geologene i Åknes/Tafjord Beredskap om hvorvidt å påskynde skredet med dynamitt var mulig.

– Det er den del praktiske utfordringer dersom man skulle tenke på å sprenge ned steinmasser, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra på møtet, ifølge Romsdals Budstikke.

Til NTB utdyper Blikra og forteller at de så langt ikke har vurdert det.

– Men vi kan ikke utelukke det. Ved en eventuell sprengning er det veldig viktig at vi ikke gjør vondt verre.

Les også: Fastboende evakuert etter skredalarm

Stabilt

Torsdag kveld sier sjefgeologen i Åknes/Tafjord Beredskap at bevegelsene i skredområdet i fjellet Mannen er stabile. Det meldte regnværet i helgen vil derimot virke inn, sier Blikra.

– Det spørs hva som skjer med mye regn. I tillegg spørs det hva som skjer om vinteren slår inn. Men jeg tror ikke det vil være som nå i ukevis.

For øyblikket har elleve mennesker blitt evakuert fra området i Åndalsnes hvor skredet vil treffe. I tillegg er Raumabanen fortsatt stengt, ifølge Jernbaneverket.

Bakgrunn: Frykter at 4.000 lastebillass med stein vil rase i Rauma

Fikk telefon fra statsministeren

– Det er selvsagt veldig trasig, men det er imponerende hvor rolige de evakuerte er, og hvor godt de takler situasjonen, sier Lars Olav Hustad, ordfører i Rauma kommune.

120.000 kubikkmeter steinmasse kan treffe flere hus. Etter evakueringen onsdag har de elleve midlertidig boplass ordnet av kommunen eller hos kjente. Før fellesmøtet var det eget møte for de direkte berørte. Der fikk de støttemeldinger fra statsminister Erna Solberg, som var med på telefon.

– Statsministeren sa at hun skjønner den vanskelige situasjonen de berørte er i. Hun viste sympati, sier Hustad til NTB.

– Viktig med perspektiv

Ordføreren sier at både de berørte, innbyggerne i kommunen og han selv bare går og venter på skredet. Det er ikke så mye mer å gjøre akkurat nå, sier han.

På spørsmål om rasfaren vies overdreven oppmerksomhet, svarer ordføreren i Rauma både ja og nei.

– Det er klart at for dem som er berørt, så er dette veldig alvorlig, men i en større sammenheng vil ikke dette være et stort skred.

Det varslede skredet ble først anslått til å utgjøre 40.000 kubikkmeter steinmasse, men senere anslag går ut på at det vil utgjøre 120.000 kubikkmeter. Det området i fjellet som før eller senere antas å utløse det største skredet er derimot ikke berørt i denne omgang.

– Det er alvorlig nok nå, når jernbanelinjen må stenges og folk blir evakuert. Samtidig er det viktig å skille mellom det som skjer nå og det som kan skje. I fremtiden er det snakk om opp mot tre millioner kubikkmeter i et ras, nå er det maksimalt snakk om 120.000 kubikkmeter. Det er viktig med perspektiv for å balansere litt, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Se direktebilder fra området under: