Norge vil betale for at polske fanger får sone i Polen

SONE HJEMM: Regjeringen ønsker at polske fanger skal sone fine fengselsdommer i Polen, og vil betale for at det skjer, fordi norske fengsel har lange køer.(Foto: Gorm Kallestad / Scanpix ) Les mer Lukk

Regjeringen tilbyr seg å betale polske myndigheter alle kostnadene for å la polske fanger sone i hjemlandet etter å ha begått forbrytelser i Norge.

Hensikten er å få polske myndigheter til å sette fart i de formelle prosessene som må til for at soningsoverføring skal kunne gjennomføres. Regjeringen har så langt ikke kostnadsberegnet ordningen, men statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp). i Justisdepartementet framholder overfor NTB at det uansett blir langt billigere enn å ha de polske fangene i fengsler.

– Jeg har hatt et møte i Warszawa på politiske nivå i dag, og sitter med inntrykk av at dette forslaget ble godt mottatt. Vi har allerede avtale et nytt møte i november for å følge opp dette, sier Brein-Karlsen.

Sparer tross utgifter

Tilsvarende tilbud er også gitt Romania, Bulgaria og Litauen. Hensikten er å frigjøre kapasitet og fengselsplasser her i Norge. Kostnadsbesparelsene bli betydelige, ifølge statssekretæren, selv om Norge dermed tar regningen for transport, overføring og soningsgjennomføring.

– I Bulgaria koster det det samme å ha en innsatt i høyrisikofengsel i en måned som det gjør å ha denne fangen én dag i et norsk fengsel- Årsaken er det høye kostnadsnivået her i landet, sammenlignet med land i Øst-Europa, sier Brein-Karlsen.

Noen titalls fange

Det foreligger allerede i dag avtaler om soningsgjennomføring med østeuropeiske land, men ofte går de byråkratiske prosessene så tregt at den aktuelle dommen er ferdig sonet når det er klart for overføring. Med eventuelle penger ligger det en forutsetning fra Høyre/Frp-regjeringen om en betydelig effektivisering av prosessen.

Brein-Karlsen understreker at det for Polens del ikke dreier seg om «fryktelig mange» innsatte, men «noen titalls». Så langt i 2014 har fem polske innsatte blitt overført til hjemlandet.