Flere svensker enn antatt kjemper trolig i Syria

Flere svensker enn tidligere antatt kjemper trolig for opprørsgruppen De islamske staten (IS) i Syria, tror terrorforsker Magnus Ranstorp.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) legger i dag fram en rapport om de svenske syriakrigerne og har tidligere anslått at det kan dreie seg om rundt 80 personer.

Terrorforsker Magnus Ranstorp, som er tilknyttet den svenske Försvarshögskolan, tror det kan være snakk om langt flere.

– Jeg anslår at det dreier seg om 150. Det dukker hele tiden opp nye tilfeller og spørsmålet er om kvinner regnes med og om de som er drept trekkes fra, mener Ranstorp.