Neda: – Vi har det vanskelig

Det var riktig å tvangsutsende palestinske Neda Ibrahim og familien hennes til Jordan, kom Oslo tingrett fram til tirsdag. Familiens advokat Arild Humlen synes dommen er overraskende. Han peker på at det er flere sider ved saken som ikke er drøftet i dommen. – Det er litt merkelig. Vi skal nå lese dommen grundig og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier han. Arkivfoto: Berit Roald (NTB scanpix) Les mer Lukk

Neda Ibrahim sier det er et sjokk at Oslo tingrett mener det var riktig av Utlendingsnemnda (UNE) å sende 13-åringen og familien hennes ut av Norge.

Fakta om Neda-saken:  

* I juni 2013 ble familien Ibrahim returnert til Jordan etter ti år i Norge.

* Familien hevdet at de var palestinere fra Irak. Senere er det fastslått at de kommer fra Jordan.

* Familien har fått fem avslag på søknaden om asyl i Norge.

* De to yngste av familiens fire barn er født i Norge.

* Familiens advokat Arild Humlen brakte det siste avslaget inn til rettslig prøving. Dommen falt i Oslo tingrett 8. november 2013 og opphevet UNEs vedtak.

* I desember fattet UNE et nytt vedtak om å utvise familien.

* Humlen saksøkte UNE for myndighetsmisbruk. Saken ble behandlet i Oslo tingrett 8. til 10. september 2014.

– Dette var et sjokk. Vi er veldig lei oss. Vi hadde ikke trodd at dette kom til å skje, sier 13-åringen til NRK etter at tingretten tirsdag konkluderte med at det var riktig å tvangssende den palestinske jenta og hennes familie tilbake til Jordan i juni.

Familien hadde vært nesten ti år i Norge. Neda sier familien har det svært vanskelig, og at hun skulle ønske de kunne komme tilbake.

– Jeg synes det er så vanskelig her nå. Vi sitter hjemme mesteparten av tiden. Vi får ikke gjort noe, og på skolen har vi det skikkelig vanskelig, sier Neda.

– Har det grusomt

Leder for støttegruppa for Neda, Heidi Bjerga, er sjokkert over kjennelsen.

– Jeg hadde aldri ventet dette resultatet. Det viser hva slags samfunn vi har her i Norge, sier en gråtkvalt Bjerga til NTB. Det var hun som overbrakte budskapet til familien.

– Da de fikk vite at det var et «nei», hadde de ikke så mye mer å si. Det eneste de vil er å komme hjem, sier hun.

Les også: Uvisst om Nedas familie vil anke

Familiens advokat Arild Humlen synes dommen er overraskende.

– Spesielt fordi retten ikke legger til grunn den sakkyndiges forklaring og de barnepsykiatriske faktaene i saken, sier Humlen til NTB.

Han sier familien nå vil bruke noen dager på å vurdere om de vil anke saken, sammen med støttegruppa og han selv. Og tidsperspektivet er viktig i den avgjørelsen.

– Et viktig moment er om familien klarer å holde ut ett år i påvente av lagmannsrettens behandling, sier Humlen tirsdag kveld.

– Skuffende

Kristelig Folkeparti (KrF) er skuffet over at UNE fikk medhold i tingretten.

– Jeg trodde at denne familien var en del av den målgruppen vi har diskutert, sier innvandringspolitisk talsmann for KrF, Geir Sigbjørn Toskedal.

Han frykter samtidig at asylbarn som har bodd lenge i Norge, fortsatt blir uttransportert, til tross for engangsamnestiet for asylbarna som trådte i kraft i slutten av juni. En utredning om hvordan forskriften skal praktiseres lar imidlertid vente på seg.

Sammen med Venstre har KrF lenge kjempet for at lengeboende asylbarn skal få bli i Norge, og Toskedal har sagt at selv om foreldre opptrer uryddig, skal barn behandles som selvstendige rettssubjekter, og barnas beste skal tillegges større vekt i asylpolitikken.

Ikke medhold

Etter at familien ble sendt ut i juni i fjor anket de utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemnda. I november opphevet tingretten vedtaket, men bare noen uker senere fattet UNE et nytt og likelydende utvisningsvedtak.

Familien saksøkte dermed UNE for feil lovanvendelse og en rekke andre mangler i saken, feilaktig vekting av barnets beste og for at utvisningen var i strid med menneskerettighetene. Men i Oslo tingrett fikk de altså ikke medhold.

UNE fornøyd

UNE er på sin side fornøyd med avgjørelsen.

– Vi konstaterer at dommen støtter UNEs syn på alle punkter og slår fast at UNE har behandlet saken på riktig måte, sier kommunikasjonssjef i UNE Bjørn Lyster til NTB.

UNE mente at hensynet til barnets beste isolert sett talte for at de fikk tillatelse til å bo i Norge, men at andre hensyn måtte veie tyngre.

– UNE la da større vekt på at foreldrene i en årrekke løy om hvem de var og hvor de kom fra. En slik avveining har UNE rett og plikt til å gjøre, sier Lyster.

Utlendingsnemnda mente at innvandringsregulerende hensyn veide tyngre enn at to av familiemedlemmene har helseproblemer og det samlede hensynet til barnas beste.