Antall ville dyr i verden har falt kraftig

Antall eksemplarer av en lang rekke viktige dyrearter i verden er halvert de siste 40 årene, ifølge miljøorganisasjonen WWF. Foto: AFP / NTB scanpix. Les mer Lukk

Antall pattedyr, fugler, fisk og andre virveldyr kan ha blitt halvert de siste 40 årene, ifølge miljøorganisasjonen WWF.

Organisasjonen har undersøkt tilstanden til over 3.000 arter over hele kloden, og antall individer ser ut til å ha falt med 52 prosent siden begynnelsen av 1970-tallet.

Ifølge organisasjonen er situasjonen trolig den samme også for de fleste virveldyr-artene som ikke er undersøkt direkte.

Stadig flere mennesker

Artene som lever i ferskvann, ser ut til å være ekstra ille ute. Disse populasjonene er redusert med 76 prosent, ifølge WWFs Living Planet Report.

Mens det er blitt atskillig tynnere i rekkene blant de fleste dyreartene, har utviklingen vært stikk motsatt for én viktig art: Homo sapiens. Antall mennesker på jorda er nesten doblet de siste 40 årene.

Les også: Arktis er hjem for 21.000 arter - se noen av dem

– Framtiden i fare

Ifølge WWF er forbruket av naturressurser og utslipp av forurensende stoffer og klimagasser så høyt at vi hadde trengt en halv ekstra jordklode for å kunne fortsette som i dag over lengre tid.

– Ved å ta mer fra økosystemene og de naturlige prosessene enn det som kan bli erstattet, setter vi vår egen framtid i fare, skriver WWFs leder Marco Lambertini i forordet til rapporten.

Krysser grenser

Miljøorganisasjonen mener menneskeheten allerede har krysset tre «terskler» som kan utløse katastrofale endringer for livet på jorda. Disse er knyttet til utslipp av klimagasser, utryddelse av arter og nitrogen-forurensing fra gjødsel som brukes i landbruket.

Les også: Brasil vil klone truede dyrearter

At havet gradvis blir surere som følge av CO2-utslipp, kan føre til at en ny grense krysses med potensielt katastrofale konsekvenser.

Reduksjonen i antall pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier på jorda er større enn tidligere WWF-undersøkelser har tydet på.