Antibiotikabruken på norske sykehus skyter i været

MER BRUK - MINDRE VIRKNING: Antibiotikaen blir virkningsløs fordi bakteriene blir resistente (motstandsdyktige)hvis bruken av antibiotika blir for omfattende. Nå øker den i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox. Les mer Lukk

Bruken av bredspektret antibiotika ved norske sykehus økte med 20 prosent fra 2006 til 2011. Utenlandske leger kan ha gitt endring av kulturen.

Det kan øke risikoen for utvikling av resistens, som vil gjøre det umulig å behandle det som til nå har vært uskyldige infeksjonssykdommer.

– Norske sykehus har tidligere hatt en konservativ kultur og vært tilbakeholdne med å bruke bredspektret antibiotika forebyggende. Studien viser en tendens til at denne kulturen er truet, sier lege og forsker Jon Birger Haug til forskning.no.

Han forsvarte nylig doktorgraden om sine funn ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Ved sykehusene i Helse Øst-regionen økte bruken av resistensdrivende, bredspektret antibiotika med 50 prosent i femårsperioden mellom 2002- 2007. Bruken av bredspektret antibiotika økte med 20 prosent mellom 2006 og 2011 på landsbasis.

Les også: WHO: - Lettbehandlede infeksjoner kan bli dødelige

Før det er for sent

Haug mener det bør utvikles nasjonale retningslinjer for bruk av bredspektret antibiotika.

– Noe må gjøres før det er for sent. Det er nå vi har sjansen til å hindre at vi havner i samme smørje som resten av verden, sier Haug.

Han sier det er flere grunner til at bruken har økt. Flere organtransplantasjoner enn før gjør at behovet for antibiotika øker. Pasienter med mindre alvorlige infeksjoner, får antibiotika som dekker flest mulig bakterier i påvente av prøvesvar. Flere kreftpasienter får livsforlengende behandling og er dermed mer utsatt for infeksjoner, og får mer behov for antibiotika.

Les også: Motstandsdyktige kyllingbakterier kommer fra Skottland

Kulturforskjeller

En annen forklaring er ifølge Haug at norske sykehus har tatt inn mange leger fra andre land. Mange kommer fra kulturer med andre tradisjoner, hvor de er mindre restriktive til å gi antibiotika forebyggende, forklarer han.

– Tidligere kjørte vi jevnlig obligatoriske kurs for leger fra andre land for å informere om vår restriktive holdning til antibiotikabruk. Vi informerte om norske konservative holdninger og forsiktighet i omgang med de mest avanserte antibiotikatypene. Disse kursene er det nå slutt på, visstnok på grunn av EU-regelverk, sier Haug.

Les også: Overlege: – Listhaug må følge antibiotika-råd