Arbeidstilsynet retter sterk kritikk mot arbeidsministeren

SKAPER MER SYKDOM: LO-leder Gerd Kristiansen får medhold av Arbeidstilsynet, som mener arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven vil gi mer sykdom. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix. Les mer Lukk

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) eget tilsynsorgan med ansvar for helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser, går hardt ut mot ministeren i høringssvaret til departementet, skriver Aftenposten.

I det 40 sider lange notatet vender Arbeidstilsynet tommelen ned for de aller fleste endringsforslagene.

Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til mer sykdom, stress og ulykker, mener Arbeidstilsynet.

Les også: Regjeringen åpner for dårligere vikarlønn

Arbeidstilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet. Det er særlig til kapitlene om midlertidige ansettelser og utvidet arbeidstid tilsynet har kritiske merknader.

Arbeidsminister Eriksson understreker at Arbeidstilsynet er et uavhengig tilsyn og at han skal gjennomgå alle høringsuttalelsene nøye før han konkluderer.

– Regjeringen tar selvsagt ingen sjanser når det gjelder folks liv og helse. Vi foreslår forsiktige oppmykninger innenfor trygge og gode rammer. Mye av det som Arbeidstilsynet påpeker drøftes for øvrig også i vårt høringsdokument, sier han.

Les også: - Høyre vil tillate maksimum 400 timer overtid i året