Kreftpasient døde etter overdose av cellegift

Kreftpasient døde etter overdose av cellegift Les mer Lukk

Tre personer har fått erstatning etter feilmedisinering under kreftbehandling ved St. Olavs hospital de siste fem årene. En av pasientene døde etter overdose av cellegift.

Fra 2009 til 2013 har til sammen seks personer i Norge fått erstatning etter feilmedisinering mens de ble behandlet for kreft. Halvparten av tilfellene skjedde ved St. Olavs hospital i Trondheim, og ett av dem endte med at pasienten døde, skriver Adresseavisen.

Kreftpasienten som døde fikk for høy dose av cellegiften Xeloda, noe som førte til betennelse i tarmen og multiorgansvikt.

– Det er så alvorlig som det kan få blitt. De to andre tilfellene ved St. Olavs er også svært alvorlige. Alle tilfellene kunne vært unngått, sier Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

De siste fem årene står St. Olavs hospital for halvparten av sakene der det ble utbetalt erstatninger for feilbehandling med cellegift, men klinikksjef Jo-Åsmund Lund mener behandlingen ved St. Olavs hospital er like trygg som ved andre sykehus.

– Det er vanskelig å trekke konklusjoner ut fra tre tilfeller. I løpet av disse fem årene har vi gjennomført mer enn 30.000 behandlinger. Vi legger stor vekt på at helsepersonell skal si fra, og at feil skal meldes videre i systemet. Vi informerer også om Norsk pasientskadeerstatning. Kanskje kan dette være noe av forklaringen på at vi har tre av disse sakene, sier han til Adresseavisen.