Sykehusstreiken avverget

Akademikerne og Spekter godtok Riksmeklerens forslag etter å ha meklet nesten ti timer på overtid. Dermed blir det ingen sykehusstreik.

Akademikerne hadde varslet at 250 ansatte på sykehus på Østlandet – rundt halvparten av dem leger – ville bli tatt ut i streik torsdag, dersom meklingen ikke førte fram.

Enige om arbeidstid

Legenes arbeidstid var et sentralt tema i meklingen. Arbeidsgiverforeningen Spekter krevde at flere leger kan ha ordinær arbeidstid fram til klokken 21. Partene er enige om at arbeidstiden kan vare til klokken 18, og i noen tilfeller til klokken 19.

Utenfor den ordinære arbeidstiden, som i dag er til klokken 17, gir sykehuslegene bare øyeblikkelig hjelp.

– Mye uløst

Akademikerne ville beholde dagens arbeidstid, men er likevel fornøyd med helheten i avtalen.

– Det er mange viktige spørsmål vi ikke har løst i dette oppgjøret, men vi har etablert prosesser som legger grunnlaget for at de kan løses. Ut fra en totalvurdering har vi derfor valgt å akseptere meklingsskissen, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, mener avtalen er et skritt i riktig retning.

– Både forrige og nåværende regjering har forutsatt at sykehusene skal legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt virksomhet på sykehusene, sier hun.

I tillegg til spørsmålet om arbeidstid er partene blitt enige om et lønnstillegg, en rett til kurs for overleger og legespesialister, og en avtale om faste stillinger.