Fange med flyskrekk kostet politiet 89.000 kroner

Da en fange med flyskrekk også nektet å ta Hurtigruta, ble fangetransporten over 5.200 kilometer i bil i Troms og Finnmark.

Mannen ble i tingretten dømt for å ha drept sin tidligere svigerbror i Kautokeino i fjor, og skulle i august møte i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø for ankebehandling av straffesaken.

I utgangspunktet skulle det være en enkel sak å fly mannen fra Vadsø fengsel til Tromsø – en flytur på cirka 45 minutter. Men mannen ville ikke fly på grunn av flyskrekk. Dermed ble det bestilt reise med Hurtigruta to dager før rettssaken startet, men mannen ønsket ikke å reise med båt heller, skriver Politiforum.

– Dermed måtte vi legge nye planer raskt for å få ham til rettsmøtet i Tromsø. Det endte med at fengselsbetjentene i Vadsø hjalp oss med å kjøre ham fra Vadsø fengsel til Karasjok, forteller lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen.

Med rettsframstilling i Tromsø, ventecelle i Alta, rettsmøte i Kautokeino og åstedsbefaring på Finnmarksvidda, ble det kjørt til sammen 5.268 kilometer på ti dager. Tilbake står lensmannen med en regning på 89.125 kroner.

– Det er klart dette går hardt utover budsjettet. Vi kan ikke budsjettere med drap og slike fangetransporter hvert år. Dette viser hvor krevende budsjettarbeidet er i politiet, sier Lorentzen.