To tilfeller av difteri påvist i Trøndelag

Det er påvist to tilfeller av difteri i Trøndelag i år. Det er kun meldt om fem tilfeller av denne sykdommen i Norge siden 1975.

Det første tilfellet ble påvist i Trondheim i mars i år, mens det andre ble påvist i Tydal i juni. Begge de smittede hadde vært i utlandet.

– En mann kom hjem fra et afrikansk land hvor difteri er vanlig, og under langvarig opphold er risikoen stor for å bli smittet, sier smittevernoverlege i Trondheim, Eli Sagvik til Adresseavisen.

Mannen ble isolert og fikk antibiotika til prøvene var negative.

– Det er kun meldt om fem tilfeller av difteri i Norge siden 1975 – foruten disse to siste tilfellene i Trøndelag – så det er litt spesielt. Vaksinasjonsdekningen mot difteri er svært høy i Norge. For å opprettholde denne gode beskyttelsen, er det viktig at man vaksinerer seg hvert tiende år, sier Sagvik.