Voksende kommune-motstand mot KS' lærerstrategi

Streikevakt utenfor Marienlyst skole i Drammen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Kommunepolitikere i en rekke kommuner mener KS' lærerkrav ikke gjenspeiler hva kommunene faktisk ønsker.

Stadig flere kommunepolitikere mener kommunenes interesseorganisasjon KS, som forhandler med lærerne på vegne av dem, ikke målbærer kommunenes faktiske ønsker og interesser.

Den siste tiden har lokalpolitikere fra både Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen og Odda uttalt at de ikke mener KS-mandatet i forhandlingene med lærerne er godt nok forankret i kommunene.

– Mandatet har ikke vært behandlet politisk hos oss, og jeg kjenner heller ikke til andre kommuner hvor mandatet er behandlet, sier Kristelig Folkepartis varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, til NTB.

Kun 8 prosent

Han sier Kristiansand formannskap besluttet å sende et notat til KS onsdag kveld, der de ber om en langt ryddigere prosess i fremtiden. Formannskapet vil imidlertid ikke ta stilling til innholdet i mandatet så lenge partene er midt i forhandlingene.

– Men mitt inntrykk er at vi nok hadde endt opp med et annet mandat dersom dette var behandlet politisk, sier Kristiansen.

I en spørreundersøkelse blant 328 av landets kommuner gjennomført av LO Aktuelt i mars i år svarte kun 8 prosent av kommunene at saken var behandlet politisk.

– Den undersøkelsen bekrefter mitt inntrykk av at prosessen ikke har vært god nok, sier Kristiansen.

KS får også kritikk fra egne rekker. Fylkesstyret i Sør-Trøndelag sier de advarte organisasjonen sentralt mot å skape fronter mot lærerne ved å kreve endringer i arbeidstidsbestemmelsene, og reagerer på at KS så gjorde nettopp det.

– Vi oppfatter at KS har vært litt steile og ikke opptrådt som en fair part, sier medlem i fylkesstyret, Jon Gunnes, til TV 2.

KS-leder Gunn Marit Helgesen har ikke ønsket å kommentere denne kritikken.

– KS har all skyld

Ordfører John Opdal (H) i Odda kommune har sendt et nytt brev til KS med sterk kritikk av strategien, etter at et samlet kommunestyre allerede i mars ba organisasjonen om å droppe kravet om økt tilstedeværelse. Opdal mener KS må ta all skyld for lærerstreiken, skriver NRK.

Også Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har sammen med flere andre Stavanger-politikere bedt KS om å frafalle kravet.

Tirsdag vedtok et samlet forhandlingsutvalg i Buskerud fylkeskommune å anmode KS om å imøtekomme lærernes ønsker.

Ordfører i Radøy, Jon Askeland (Sp), mener KS har sviktet i forarbeidet, og mener saken burde vært sendt ut på høring.

– Ikke siden 2009 har KS spurt kommunestyrene om hva de mener om lærernes arbeidstid, sier han til NRK.

Streikesympati

Marte Løvik (Sp), leder av oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, har kalt KS' framgangsmåte for «ekstremt frustrerende», og sier det ikke har vært ført en eneste diskusjon på lokalt nivå om mandatet, skriver Adresseavisen.

To Høyre-byråder i Stavanger og Bergen uttalte til Dagens Næringsliv i begynnelsen av august at kommunikasjonen mellom kommunene og KS kan ha gitt et forhandlingsmandat kommunene selv ikke ønsket.

I en undersøkelse Kommunal Rapport gjennomførte i midten av august, svarer 72 prosent av landets kommunale skolepolitikere og ordførere at de har stor forståelse for at lærerne streiker. 39 prosent har «meget stor forståelse».

Svarprosenten blant politikerne er imidlertid for lav til å fastslå at svarene er representative for alle landets skolepolitikere.

– 99,5 prosent positive

Kommunikasjonsdirektør i KS, Jørn Ivar Baade, sier i en kommentar at mandatet er vedtatt av Hovedstyret i KS, og prosessen bak mandatet er helt i tråd med KS' retningslinjer og vedtekter.

– Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å behandle mandatet politisk. KS må forutsette at de innspillene vi får fra kommunene, representerer kommunenes syn, sier Baade.

Han minner også om at 99,5 prosent av KS' medlemmer støttet den opprinnelig anbefalte skissen til ny avtale, da den gikk til uravstemning før sommeren.

– At ulike lokalpolitikere har ulike meninger om den konflikten som nå pågår, finner jeg ikke overraskende, noe mer vil jeg ikke si om det, sier Baade.

Etter det NTB får opplyst har det ikke vært kontakt mellom partene i konflikten torsdag.