Kringkastingsrådet: – NRK har ikke vært kritisk nok til Hamas

Erik Berg-Hansen, rådets leder Per Edgar Kokkvold, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, direktør for Nyhets- og programdivisjonen i NRK, Per Arne Kalbakk og Vibeke Fürst Haugen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

NRK lyktes ikke godt nok med å skille propaganda fra fakta i en tidlig fase av sommerens dekning av Gaza-krigen, mener Kringkastingsrådet.

Kringkastingsrådet har mottatt rundt femti klager på NRKs dekning av konflikten mellom Israel og Hamas denne sommeren.

Etter en gjennomgang av klagene konkluderer Kringkastingsrådet med at NRK i for liten grad har satt et kritisk søkelyset på Hamas' rolle i konflikten.

– I en tidlig fase av konflikten lyktes ikke NRK godt nok med å skille propaganda fra fakta, heter det i rådets uttalelse.

– Kringkastingsrådet har med tilfredshet registrert at NRK underveis fikk fram flere stemmer og at dekningen ble mer nyansert, heter det videre.

NRK blir videre oppfordret til å gi bedre bakgrunnsinformasjon om partene, og Kringkastingsrådet forventer at NRK videre har et bevisst forhold til grensedragningen mellom reportasje og kommentar.

Utelot klager

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold viste til det enorme engasjementet rådet leser ut av klagebunken.

– Konflikten engasjerer det norske folk til de grader. Det startet med klager fra Israels venner, men også fra noen som på nøytralt grunnlag var uenige i at det var en balansert dekning. Nå i det siste har man fått 25 klager fra Palestinakomiteen og Palestinas venner, sier Kokkvold.

En stor andel av klagene ble utelatt på grunn av usaklige personangrep og klar partiskhet.

Flere av klagerne mener at NRK bruker lege og Palestina-aktivist Mads Gilbert som politisk kommentator, og at Hamas' rolle i konflikten ikke er tydelig nok.

– Urettferdig

Kritikken mot NRKs Midtøsten-dekning er urettferdig og uholdbar, mener Aftenpostens tidligere utenriksredaktør Kjell Dragnes.

– Ikke skyt pianisten hvis du ikke liker musikken, heter det. Hva ser vi i klagestormen? Det skytes friskt på pianistene. I dette tilfellet er journalistene pianistene: Wold, Kruse, Tveit, Falkenberg Mikkelsen. Kritikken er urettferdig og uholdbar, sa Dragnes, som innledet under møtet i Kringkastingsrådet.

Journalistisk balanse er et umulig krav på kort sikt, når man rapporterer fra et konfliktområde med mange aktører og dype politiske og religiøse røtter, ifølge Dragnes.

– Når det gjelder kravet om balanse og forståelse, mener jeg NRK skiller seg positivt ut på verdensbasis blant medier. Det har kun vært noen få glipper, uttalte Dragnes.

– Enhver kritisk journalistikk forveksles ofte med å ta stilling. Journalistikk er også øyeblikksbilder, sier Dragnes.

Understreket redaktøransvaret

Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, presiserte at redaktøransvaret ligger hos ham.

– Vi har selvsagt ikke reportere på skjermen, på radio, på nett eller noen andre steder som ikke jeg som redaktør og kringkastingssjef har tillit til. I så måte skal den overordnede kritikken om hva som blir publisert, rettes mot redaktøren, sa Eriksen.

Kringkastingssjefen sa videre at det er områder NRK kan forbedre seg på.

– Denne debatten viser ulike meninger, og det er snakk om en åpenbart komplisert og kompleks konflikt. Det er områder vi hele tiden kan bli bedre på, og vi lytter til råd.