Bonde i Rogaland dømt for dyremishandling

En bonde i Rogaland er dømt til tre måneders fengsel for dyremishandling. Da Mattilsynet og dyrevernsnemnda kom til gården hans, fant de blant annet fem døde sauer i båsen.

I tillegg ble det funnet 42 sauer og to okser som var sterkt avmagret, skriver Stavanger Aftenblad. Disse oksene veide under halvparten av naturlig vekt.

Mannen i 40-årene er også dømt for brudd på matloven ettersom han ikke hadde meldt fra til Mattilsynet om de døde dyrene i fjøset.

Mannen har helseproblemer, men Stavanger tingrett fant ingen formildende omstendigheter.

Han mister imidlertid ikke retten til å holde dyr, men bonden har opplyst at det ikke er aktuelt for ham å gjenoppta dyrehold de nærmeste årene.