Svensk dommer mener norsk rettssystem må endres

Det norske rettssystemet må endres slik at flere kan straffes for gjerningene sine, mener den svenske sjefsdommeren Stefan Reimer.

– Jeg mener at psykosen må være årsak til handlingen for at noen skal kjennes utilregnelig. Retten i Norge i dag er blitt svært avhengige av de rettspsykiatriske diagnosene, sier Reimer til Aftenposten.

Reimer, som er sjefsdommer ved Helsingborgs tingsrätt i Sverige, er blant foredragsholderne når toppjurister fra hele Norden fredag møtes for å diskutere blant annet tilregnelighetsspørsmålet.

I oktober skal det såkalte tilregnelighetsutvalget levere sin innstilling om lovendringer på dette feltet. Utvalget ble nedsatt som følge av rettssaken mot terrordømte Anders Behring Breivik.

I motsetning til i våre naboland ligger det såkalte medisinske prinsipp til grunn for norsk straffelov. Her regnes voksne personer som utilregnelige når de enten er psykotiske, bevisstløse eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet. I Danmark og Finland ligger de nærmere det psykologiske prinsipp, med i tillegg et krav om at den psykiske lidelsen må være årsak til handlingen. Her vil det avgjørende være gjerningspersonens evne til innsikt og til fri viljesbestemmelse, altså om sinnslidelsen har påvirket handlingen.

Rettspsykolog Pål Grøndahl mener som Reimer at Norge har et system som risikerer å gjøre flere personer utilregnelige og straffrie enn det er grunnlag for.

– Vi stiller kun spørsmål om lovbryteren var psykotisk på gjerningstidspunktet, men ikke om sykdommen var årsaken til handlingen eller om vedkommende forsto om det han gjorde var straffbart, sier Grøndahl til avisen.