Politidirektøren: – Ingen endring i trusselbildet

Your browser doesn't support HTML5 video.

Politidirektøren: – Ingen endring i trusselbildet Les mer Lukk

Det er heller ikke i dag noen endring i trusselsituasjonen slik den er beskrevet av PST, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse lørdag.

– Det er egentlig gode nyheter, la politidirektøren til.

Det er heller ikke gjort noen endringer i tiltakene som rettes mot terrortrusselen lørdag.

– PST jobber fortsatt intenst for å innhente mer informasjon for å avklare situasjonen så raskt som mulig for å verifisere eller avkrefte den informasjonen som situasjonen har vært bygget på, sier Humlegård.

– Det er fortsatt mer sannsynlig at det ikke skjer noe, enn at det skjer noe, fortsatte politidirektøren.

Han mener politiet har fullmakt og ressursene som trengs for å håndtere trusselbildet slik PST har beskrevet det.

Humlegård sa fredag at det kan bli aktuelt å ta i bruk politiets reservestyrke, den såkalte Politireserve. Dersom trusselbildet blir mer konkret, eller hvis situasjonen varer lenge og dette sliter på kapasiteten, kan det bli aktuelt å ta i bruk denne styrken, sa Politidirektoratet.

Torsdag ble det kjent at en konkret og tidsavgrenset terrortrussel foreligger mot Norge – men det er uvisst mot hvem eller hva som er målet.