Tingretten: – Ikke ulovlig å trykke «like» på Facebook

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Les mer Lukk

Det er ikke ulovlig å trykke «like» på et ærekrenkende utsagn på Facebook. Det har Oslo tingrett slått fast i en fersk dom.

Oslo tingrett måtte ta stilling til spørsmålet etter at grove beskyldninger ble framsatt på en Facebook-side under falskt navn i 2012. Mannen beskyldningene var rettet mot, saksøkte en mann som trykket «liker» på flere av innleggene, skriver Aftenposten.

Tingretten mener det ikke er en medvirkning eller en gjengivelseshandling å trykke «like», men skriver i dommen at saken trolig ville stilt seg annerledes dersom den saksøkte mannen hadde tatt en skjermdump av selve teksten, og selv lagt det ut på sin Facebook-profil eller andre sosiale medier.

Den saksøkte ble frifunnet, og saksøkeren ble dømt til å betale sakskostnader på over 110.000 kroner. Det er ukjent hvem som opprettet Facebook-siden med hetsen.

Dommen fra Oslo tingrett vil bli anket, sier mannens advokat Bjørnar Håland. Han sier han ser det er en forskjell på å «like» og «dele» på Facebook.

– Men vi mener at også det å «like» kan være en ytring, og at man dermed kan være ansvarlig for en ærekrenkelse.