Funn av E. coli-bakterier i kalkunkjøtt

FARLIG: E. coli-bakterien skal være funnet i kalkunfileter på det norske markedet, ifølge Mattilsynet. (Foto: Reuters / Scanpix) Les mer Lukk

Mattilsynet har oppdaget antibiotikaresistente E. coli-bakterier i kalkunfileter på det norske markedet.

– Resultatene er bekymringsfulle. Vi vet ikke hvordan disse resistente bakteriene har kommet inn i fjærfeproduksjonen i Norge, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Mattilsynet har funnet bakteriene i omtrent halvparten av kalkunfiletene de har testet i sitt overvåkingsprogram for antibiotikaresistens. Bakteriene dør når kjøttet varmebehandles riktig.

– Funnene er en påminnelse om hvor viktig det er å ha god kjøkkenhygiene når vi håndterer rått kjøtt ved matlaging, sier Fjetland.

Mattilsynet har fulgt med på bakteriene siden 2000. Funnene har så langt vært stabile, men ny teknologi viser at forekomsten er langt høyere enn tidligere antatt.

Tilsynet minner om at kalkun- og kyllingkjøtt skal gjennomstekes. Man bør vaske hendene før og etter håndtering av kjøtt, og bruke egne redskap til rått kjøtt.

Les også: Listeria-funn hos Grillstad