Fare for liv ved gasslekkasje på danskebåten

Liv kunne gått tapt da sikkerheten sviktet ved fylling av flytende gass på danskebåten Bergensfjord i Stavanger i mai, konkluderer DSB.

Hendelsen skjedde i Risavika Havn 9. mai. Systemene som skulle holde båten stabil under bunkring, sviktet.

Dermed kom bunkringsslangen ut av posisjon og rundt 100 kilo nedkjølt naturgass, såkalt LNG, lekket ut, skriver Stavanger Aftenblad.

– Her var det potensial for en større hendelse med denne utslippsmengden. Etter det vi har fått kjennskap til så langt, var det ikke fare for tredje person (passasjerer), men det var personene som jobbet med bunkringen som var i fare, sier avdelingsdirektør Torill Tandberg i Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Ifølge avisens opplysninger var det to personer som jobbet med bunkringen, som oppholdt seg i farefullt område da lekkasjen oppsto. Det var rundt 500 passasjerer om bord i skipet, sier direktør Ingvald Fardal i Fjord Line.

– En alvorlig hendelse og et alvorlig varsku, ikke minst når du ser på de prosessene som har vært der ute rundt LNG-fabrikken i Risavika. Uansett hvor stor faren var ved denne hendelsen, er det et eksempel på at det skjer slike uhell. Det er en illustrasjon på at slike systemer er sårbare. I tillegg understreker det betydningen av at det er åpenhet om risikoen og hendelser, sier professor i samfunnssikkerhet, Preben H. Lindøe, ved Universitetet i Stavanger.