Norsk politi avslutter Greenpeace-aksjon

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her aksjonerer Greenpeace mot oljeriggen
Norsk politi grep inn og avsluttet Greenpeace-aksjonen mot boreriggen Transocean Spitsbergen ved Bjørnøya i Barentshavet.

Politiaksjonen kunne gjennomføres etter at boreriggens flaggstat Marshalløyene hadde gitt sitt samtykke. Operasjonen foregikk sikkert og rolig, opplyser kommunikasjonsassistent Tale Ellingvåg i Greenpeace.

Politimester Ole Sæverud i Troms politidistrikt opplyste tidligere natt til torsdag at norsk politi hadde gitt aktivistene fra Greenpeace-skipet Esperanza pålegg om å avslutte aksjonen på Transocean Spitsbergen.

Boreriggen befinner seg i Barentshavet sørøst av Bjørnøya, og aktivistene tok seg om bord tidlig tirsdag morgen. Riggen, som eies av Transocean og som er på kontrakt med norske Statoil, var underveis til planlagt leteboring i Hoop-området i norsk økonomisk sone da aktivistene tok seg om bord i den ulovlige aksjonen.

Vil bli fjernet

Transocean Spitsbergen er registrert på Marshalløyene, mens Greenpeace-skipet Esperanza er registrert i Nederland.

Ettersom riggen fører utenlandsk flagg og var underveis utenfor norsk territorialgrense, har i utgangspunktet ikke norske myndigheter jurisdiksjon.

Men ettersom Marshalløyene som flaggstat anmodet Norge om bistand til å fjerne aktivistene, konkluderte norske myndigheter med at de dermed har en «klar fullmakt til å treffe alle nødvendige og forholdsmessige tiltak for å fjerne aktivistene fra riggen,» opplyser Ole Sæverud.

Han ga dermed aktivistene pålegg om å avslutte aksjonen og fjerne seg fra riggen.

– Hvis de ikke forlater den frivillig, vil de bli fjernet av politiet. Politimannskap fra Troms politidistrikt med bistand fra beredskapstroppen er om bord på riggen, sa politimesteren.

Bakgrunn: Greenpeace bordet Statoil-rigg i Barensthavet

– Totalt uansvarlig

Men Greenpeace-aktivistene fra Danmark, Finland, Norge, Filippinene og Sverige gjorde som politiet sa og avsluttet aksjonen.

Statoil har kalt aksjonen både uansvarlig og ulovlig og er godt fornøyd med at den er over uten at noen ble skadd.

Riggen seiler nå videre til borelokasjonen for Apollo-brønnen i Hoop-området der selskapet har tillatelse til å starte leteoperasjonen. Det er ikke aktivistene glade for.

– Disse menneskene står opp for Arktis og Bjørnøya. De vil redde dette unike og sårbare området fra oljesøl, de ønsker å stoppe klimaendringer og de har en klar beskjed til Norge om at Statoils arktiske boreplaner må stoppes, sier Erlend Tellnes, Arktisrådgiver for Greenpeace i Norge.

Verdens nordligste

Den planlagte prøveboringen blir verdens nordligste og skal ifølge Greenpeace skje ikke langt fra Bjørnøya, som er et naturreservat.

Miljødirektoratet opplyste før helgen at boringen ble utsatt til etter at Klima- og miljødepartementet har behandlet en klage fra Greenpeace. Mandag ga departementet likevel grønt lys til prøveboringen, selskapet venter på å få tillatelse til også å bore inn i oljeførende lag.

Kystvakten har holdt seg i området mens aksjonen har pågått, og Hovedredningssentralen for Nord-Norge har vært i beredskap i tilfelle noen av aktivistene skulle falle i havet og det skulle bli behov for å sette i verk en redningsaksjon.