Høie åpner for fritt sykehusvalg i hele Europa

FRIHET: Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen vil legge opp til at norske pasienter som ønsker det, skal få reise til hvilket sykehus de vil i hele EØS-området for å få behandling.(Foto: NTB scanpix) Les mer Lukk

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen vil legge opp til at norske pasienter som ønsker det, skal få reise til hvilket sykehus de vil i hele EØS-området for å få behandling.

Forutsetningen for at norske borgere skal få denne muligheten, er at den samme behandlingen også tilbys i Norge, skriver VG.

– Regjeringen vil legge til rette for at alle som ønsker det, kan reise til et sykehus i hele EØS-området og motta behandling, sier Høie til avisen.

Forslaget fra regjeringen er et svar på klagen fra EFTAs overvåkingsorgan ESA som mener de norske reglene for refusjon etter behandling i utlandet kan være i strid med EØS-avtalen.

Høie vil sende det nye forslaget ut på høring allerede før sommerferien starter, og håper ordningen kan tre i kraft ved årsskiftet. Det er seks måneder etter at EUs nye pasientdirektiv trer i kraft.

Mens ESAs kritikk blant annet er rettet mot pasienter som ikke har fått behandling i Norge innen den fastsatte fristen, åpner Høie for at alle pasienter – også de som ikke er utsatt for fristbrudd – kan henvende seg til sykehus i hele EU- og EØS-området.

Høie sier regjeringen ønsker å gi pasientene et tilbud om forhåndsgodkjenning av behandling i utlandet, men først må man ha oppsøkt fastlegen sin og fått en henvisning til sykehusbehandling.