Vegvesenet frykter alvorlige ulykker i utfartshelgene

Vegvesenet frykter alvorlige ulykker i utfartshelgene Les mer Lukk

Statens vegvesen frykter flere alvorlige trafikkulykker på norske veier de to kommende helgene.

Med Kristi himmelfartsdag på torsdag og skolefri mange plasser fredag er kommende helg en populær utfartshelg for mange. Neste helg er det pinsehelg og ny utfart.

– Økt trafikk på veiene betyr en forhøyet risiko, sier Guro Ranes, som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Så langt i år har 60 mistet livet på norske veier, mot 57 i løpet av de fem første månedene i 2013. Bare mandag mistet fire personer livet i tre ulykker.

– En av tre dødsulykker på norske veier skjer i løpet av årets tre sommermåneder. Dette tror vi først og fremst henger sammen med økt fart på veiene, sier Ranes.

I mer enn 40 prosent av dødsulykkene har de omkomne ikke brukt bilbelte. Mange av disse hadde overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Guro Ranes.

I tillegg til å bruke bilbelte ber Statens vegvesen bilister om å sørge for at bilen er i god teknisk stand, samt å stoppe og sove dersom man blir trøtt.