Flykter fra og kjemper mot storflommen

Your browser doesn't support HTML5 video.

Se flomødeleggelsene fra lufta
Flommen har gjort store skader i Trysil. Et lyspunkt for innbyggerne er at vannstanden nå ser ut til å være på vei ned.

Vannføringen i Trysilelva hadde mandag kveld flatet ut og begynt å synke noe, opplyser vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Der regner vi med at flomtoppen er nådd, forteller hydrologen til NTB.

Lite varslet nedbør og ikke fullt så mildt vær gjør at NVE tror denne utviklingen vil fortsette de nærmeste dagene. I tillegg har mye av snøen nå smeltet.

I Gudbrandsdalen har Lågen høy vannføring, men også der er nivået på vei ned.

Mjøsa stiger

Samtidig er vannet stigende i Mjøsa, nedre del av Glomma og i Øyeren.

– For Mjøsa ventes et nivå litt under flommen i 2013, sier Thomas Væringstad.

Vannstanden i Mjøsa er varslet å stige utover i denne uka og i starten av neste uke, mens stigningen i Øyeren også vil fortsette i noen dager, før flommen kulminerer.

I helgen har flere innbyggere i Trysil blitt nødt til å flytte fra husene sine på grunn av oversvømte veier og kjellere.

Kjelleren til Linn Nygård og Atle Heggbrenna i Nybergsund i Trysil er nesten helt fylt med vann. Det er bare rundt 10 centimeter fra vannet i kjelleren og opp til første etasje.

– Det vil nok ikke ta så lang tid før vannet kommer opp til gulvet i første etasje heller. Det stiger stadig, sa Heggbrenna til NRK søndag.

– Mange flomrammede

Ifølge ordfører Ole Martin Norderhaug i Trysil er mange rammet av flommen i Nybergsund. Området ligger utsatt til nær Trysilelva, og det er ikke satt inn noen flomforebyggende tiltak der.

– Det ser ut til at vi passerer en 50-årsflom med de følger det får for veier, bygninger og kjellere. Det blir også en ekstra utfordring for kommunen, som må planlegge nye kjøreruter for hjemmesykepleien, transport av syke og eventuelt hjelpe til med evakuering, sier han.

24 millioner kroner er brukt til forebyggende tiltak for å sikre Trysil sentrum mot flom. 19 av millionene er brukt til en flomvoll. Ordfører Norderhaug ønsker seg tilskudd til en flomvoll i Nybergsund også.

Må bruke båt

I vestsideveien litt sør for Trysil sentrum har seks familier blitt øyboere, melder Østlendingen. De må bruke båt for å komme seg rundt utendørs.

Stein Myhre anslår at vannet steg med tre-fire centimeter i timen søndag. Det førte til at nabolaget hans nå ligger på en holme.

Lørdag var det mulig å komme seg forbi med bil, men nå har de måttet ta i bruk båt for å komme seg til og fra husene. Noen har prøvd å stoppe vannet med sandsekker, men har måttet se seg slått av de enorme vannmassene som trenger forbi alt.

Lokal bedrift oversvømt

Flomvannet sto i helgen godt over én meter over gulvet i sagbruket og høvleriet Moelven Trysils lokaler i Trysil. De 49 ansatte la ned all produksjon og stengte dørene allerede fredag, melder NRK.

– Det er et trist syn. Vi har allerede de samme skadene som i 1995, sier direktør Runar Pettersen.

Bedriften har planer om å få på plass en flomvoll, og søkte NVE om tilskudd til dette på nyåret.

NVE har imidlertid ikke bedriften øverst på prioriteringslista, og søknaden er ikke behandlet ennå. De ansatte ved Moelven har blant annet sikret maskinene og plassert store steiner foran tømmer som er lagret ute, slik at det ikke skal flyte av sted med flomvannet.