Solvik-Olsen vil ha større vogntog på norske veier

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha for såkalte modulvogntog på flere riks- og fylkesveier. (Foto: NTB scanpix) Les mer Lukk

Skog- og trebransjen har lenge ønsket tyngre vogntog på norske veier. Nå åpner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for såkalte modulvogntog på flere riks- og fylkesveier.

Frp-statsråden vil før sommeren også tillate disse vogntogene i en rekke byer, skriver Dagens Næringsliv.

Modulvogntogene er over 25 meter lange. Skog- og trebransjen har kjempet for disse kjøretøyene på norske veier for å fjerne den store konkurranseulempen mot Sverige.

Bransjen er fornøyd med at Solvik-Olsen åpner for modulvogntogene på permanent basis allerede før sommeren.

– En stor nyhet for bransjen, sier administrerende direktør Heidi E. Kielland i Treindustrien.

Mye å spare

Men bransjen vil ha enda mer tyngde og mindre veibyråkrati. De ønsker vogntog på 60 tonn på mange flere veier enn i dag og mener bransjen da kunne spart opp mot 150 millioner kroner.

– Konkurranseulempen kan være 30 prosent høyere transportkostnad enn i Sverige i en bransje med lave marginer, sier direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

Bransjen har funnet ut at bare 10 prosent av alle norske veier tillater 60 tonns vogntog. I Sverige tillates disse gigantvogntogene på over 90 prosent av veinettet.

Trygg trafikk er skeptisk til «modulvogntog» på norske veier. Ekstra lange og ekstra tunge vogntog utgjør en ­betydelig risiko for trafikk­sikkerheten, mener rådgiver og distriktsleder i Sogn og ­Fjordane, Audun Heggestad.

Trygg Trafikk avventer evalueringen av prøveordningen med modulvogntog, som er ventet å komme når perioden utløper i 2017.

– Men generelt er vi skeptiske til så lange og så tunge vogntog, understreker Heggestad.

Venter mer

Statsråd Solvik-Olsen forstår industriens ønske om bedre transportvilkår.

– Vi har gitt beskjed til regionene om å følge opp omklassifisering og skilting til høyere last, sier statsråden.

Han lover å presse på. Fagsjef Åge Klepp for næringspolitikk hos Norsk Landbrukssamvirke har høye forventninger:

– Industrien i Norge trenger sårt å få redusert sine transportkostnader. I fjor ble det åpnet for tømmerbiler på 24 meter og 60 tonn. Regelendringen har imidlertid ikke gitt de kostnadsbesparelsene skognæringen håpet på. Mange fylkesveier og kommunale veier har ikke blitt oppgradert for disse tømmerbilene.

Klepp understreker at regelendringene vil komme flere enn skogbruket til gode:

– Transport er en betydelig kostnadsfaktor for matindustrien. Matproduksjon i Norge sysselsetter om lag 90.000 mennesker. Et viktig bidrag til en konkurransedyktig næringsmiddelindustri i hele landet vil være å få på plass en permanent ordning med modulvogntog og å få oppjustert den generelle vektgrensen for vogntog til 60 tonn.