Nå starter spurten for oppgjøret i offentlig sektor

Riksmekler Nils Dalseide har frist til midnatt med å komme fram til en løsning i lønnsoppgjøret for stat og kommune. Blir det ikke enighet, går 30.000 ansatte ut i streik. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) Les mer Lukk

Skoler, barnehager, sykehjem, fengsler, departementer og Nav er noe av det som blir berørt dersom meklingsinnspurten for ansatte i offentlig sektor ikke fører fram.

Fakta om mulig streik i det offentlige:  

* Lønnsforhandlingene foregår på tre tariffområder: statlig, kommunalt (KS) og Oslo kommune.

* Meklingen skal være avsluttet ved midnatt søndag 25. mai.

* De fire hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne vil ta ut følgende antall medlemmer på de ulike tariffområdene i tilfelle streik:

* Statlig – LO: 4.335, Unio: 3.400, YS: 1.500, Akademikerne: 1.480. Til sammen 10.715.

* KS – LO: 9.998, Unio: 6.300, YS: 800. Til sammen 17.100.

* Oslo kommune – LO: 1.639, Unio: 542, YS: 83. Til sammen 2.264.

(Kilde: NTB)

I første omgang er 30.000 kommunalt og statlige ansatte klare til å gå ut i streik dersom meklingene ender med konflikt. Fristen er ved midnatt natt til mandag, men alle regner med at meklingene kommer til å gå på overtid.

Til sammen er om lag en halv million ansatte i staten, kommunene og fylkene omfattet av oppgjøret i offentlig sektor.

En eventuell storstreik vil føre til stengte skoler og barnehager rundt om i landet. Politi, fengselsvesen, helsevesen, toll og skatt berøres. Parkeringsvakter, bibliotekansatte, meteorologer, ansatte i Statens vegvesen, Mattilsynet, Jernbaneverket og NVE er også grupper som kan gå ut i streik.

Omfattende

Meklingen er omfattende. Oppgjøret omfatter alle de fire hovedsammenslutningene; LO, Unio, YS og Akademikerne. Hver av dem har henholdsvis staten, KS og Oslo kommune som motparter.

Hver enkelt hovedorganisasjon avgjør på selvstendig grunnlag om de kan leve med det som mekles fram, eller om de velger å gå ut i streik.

I tillegg er det slik at i kommunemeklingen kan enkeltforbund – ikke bare hovedorganisasjonene – gå ut i streik dersom de ikke godkjenner resultatet.

Meklingen i statsoppgjøret ledes av riksmekler Nils Dalseide. Mekler Reidun Wallevik leder KS-oppgjøret, mens Geir Engebretsen leder meklingen i Oslo kommune.

Statsmeklingen foregår hos Riksmekleren, meklingen i kommunal sektor skjer hos KS og meklingen i Oslo kommune finner sted på Hotel Royal Christiania.

Lønn og arbeidstid

Det er flere problemstillinger i meklingene. Ved forhandlingsbruddet lå lønnskravet fra hovedorganisasjonene på 3,8 prosent lønnsvekst, mens frontfagsoppgjøret endte på 3,3 prosent.

I staten går det et skille mellom Akademikerne og de tre andre hovedsammenslutningene. Regjeringen ønsker at en større del av lønnsoppgjøret skal avgjøres lokalt – altså i de enkelte virksomhetene. Det har vært et krav fra Akademikerne i mange år, mens LO, Unio og YS danner motfront.

– Det er tydelig at vi har fått en ny regjering som ønsker en ny lønnspolitikk, sa leder i LO Stat Tone Rønholdtangen da forhandlingene ble brutt og oppgjøret gikk til mekling.

På toppen av det hele har en strid om arbeidstid mellom KS og de Unio-organiserte lærerne preget oppkjøringen til meklingen. Den siste tiden skal det imidlertid ha vært en viss bevegelse mellom partene på dette spørsmålet.

– Vi jobber intenst for å finne en løsning, men om nødvendig, er vi klare til å streike, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied til Unios nettsider.