Hells Angels-topp må sone dom på åtte år

Høyesterett har avvist alle anker i en større narkotikasak mot Hells Angels i Tromsø. Dermed er dommene rettskraftige for alle de åtte dømte.

Fire av de åtte dømte anket fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett, deriblant Ove Jørgensen Høyland (51), Hells Angels antatte leder i Norge. Han må nå sone en fengselsstraff på åtte år og seks måneder, skriver avisa Nordlys.

De åtte mennene ble dømt for ulik grad av medvirkning til én eller flere narkotikatransporter med hasj og amfetamin. Sju ble også dømt for organisert kriminalitet, den såkalte mafiaparagrafen.

Straffene var fra ett år og ni måneders ubetinget fengsel til ti års ubetinget fengsel.