Sluttspurt for mekling i offentlig sektor

Meklingen i offentlig sektor er på vei inn i sin mest intense og kritiske fase. Mandag kan du våkne opp til storstreik og stengte offentlige tjenester.

Blir det ikke enighet kan skoler og barnehager over hele landet bli stengt. En streik vil også ramme områder som politi, fengsler, helsevesen, toll og skatt.

I Tromsø kan meteorologene bli tatt ut i streik, noe som vil føre til at Nord-Norge forsvinner fra NRKs værkart – og i verste fall kan det stanse flytrafikken i hele landsdelen, ifølge Forskerforbundet.

Meklingen gjelder fire hovedsammenslutninger – LO, Unio, YS og Akademikerne. Fagforeningene har varslet at de vil ta ut drøyt 30.000 stats- og kommuneansatte dersom meklingen ikke fører fram.

Tro på løsning

Forsker Kristine Nergaard i Fafo mener det fortsatt er usikkert hvor dette ender.

– Det er vanskelig å si hva som skjer i år, men jeg tror ut fra de signalene som har kommet, at dette kan ordne seg. Jeg tror at ingen, verken på arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden, er tjent med en storkonflikt. Derfor tror jeg mulighetene er store for at partene kommer til en enighet, men selvfølgelig, ingenting er sikkert, sier forskeren til NTB.

For to år siden endte det offentlige oppgjøret i storstreik.

– Da var det 28 år siden sist det var storstreik i staten, så staten er et tariffområde med tradisjon for å bli enige. I 2012 var LO, YS og Unio i konflikt i staten, mens Akademikerne ikke streiket. Da var man ikke så uenige om profilen, det vil si hvor mye som skulle gis sentralt og lokalt, men partene trodde ikke den økonomiske rammen ville sikre dem like god lønnsvekst som industrien hadde fått. I kommunene har det derimot vært streik ved de tre siste hovedoppgjørene, sier forskeren.

Trolig overtid

Selv om fristen er midnatt søndag, drar meklinger gjerne ut, og Nergaard tror det er sannsynlig at vi våkner opp til fortsatt mekling mandag.

– Det som vanligvis skjer er at det må bli enighet i staten først, for det er de som legger føringer på økonomien i oppgjøret, sier Nergaard.

Hun sier at det aldri har skjedd at det er kommet til enighet i kommunesektoren først.

– Der ser en på den økonomiske rammen i staten og tilpasser seg den på en eller annen måte. Så vi kan se for oss at staten kan bli enige tidlig mandag morgen, og kommunene kan fortsette utover formiddagen. Det kan også bli streik i kommunesektoren, selv om det blir enighet i staten, sier Nergaard, og peker på at lærerne ikke er ansatt i staten, men i kommunene. Det betyr at en uenighet om lærernes arbeidstid kan utløse kommunestreik.

Foruten den økonomiske rammen, er lærernes arbeidstid et stridstema i årets oppgjør. Det er også fordelingen mellom sentralt og lokalt tillegg.

De offentlig ansatte mener at de i løpet av de to siste årene har fått et etterslep sammenlignet med ansatte i industrien, og krever kompensasjon for det.