Fem års fengsel for overgrep mot tre jenter

En mann fra Romerike er i tingretten dømt til fem års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot tre mindreårige jenter, deriblant sin egen datter.

Mannen har over en periode på ni år forgrepet seg seksuelt mot sin egen datter, sin niese, samt ei mindreårig jente som var en venn av mannens familie, ifølge dommen. Nå har tingretten dømt mannen til fem års fengsel, samt å betale totalt 450.000 kroner i oppreisning til de tre jentene, skriver Romerikes Blad.

Datteren skal bare ha vært fire-fem år da overgrepene startet, og rundt 14 år da det opphørte. Mannen er også dømt for å ha gjennomført en voldtekt mot sin egen niese, som da var 16 år gammel.

Den tredje jenta, som er datteren til en tidligere nær venn av familien, ble ifølge dommen utsatt for flere seksuelle overgrep fra mannen da hun var mellom 13 og 15 år.

Tiltalte har delvis erkjent enkelte punkter i tiltalen. Han nekter blant annet for å ha voldtatt niesen, men forklarte i retten at han gjennomførte et frivillig samleie med henne, og hevdet at dette ikke var straffbart.

Mannens forsvarer, advokat Torkil Jan Røseid, sier mannen trolig vil anke dommen.