Legeforeningen: Færrest sykehussenger i Norge

Legeforeningen er bekymret for antall sykesenger i Norge. Foto: NTB Scanpix Les mer Lukk

Norge har færrest sykehussenger per innbygger i Vest-Europa, samtidig som befolkningen vokser og stadig flere trenger behandling, ifølge Legeforeningen.

Legeforeningens president Hege Gjessing viser til at antall sykehussenger i Norge har blitt redusert kraftig, og at det om 15 år vil være 1 million flere innbyggere her i landet. Dette vil nødvendigvis innebære større behov for helsetjenester, sier hun til Aftenposten.

Beleggsprosenten ved norske sykehus er i Europa-toppen med et snitt på 93 prosent, mens mange land har satt 85 prosent som en forsvarlig øvre grense, legger hun til. Konsekvensen av en så høy beleggsprosent som Norge har, er at planlagte operasjoner må strykes, at pasienter blir skrevet ut for tidlig, og at risikoen for at det skjer feil, øker, mener Legeforeningens president.

Hun er også kritisk til at mange bygninger forfaller. Legeforeningen foreslår en investeringspakke på 70 milliarder kroner for å sikre gode bygg og oppdatert utstyr.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kjenner seg ikke igjen i Legeforeningens virkelighetsbeskrivelse og mener Norge kun ligger litt under snittnivået i OECD-landene når det gjelder antall senger per innbygger. Liggetiden er lengre enn i mange andre land, mener Høie.

Han synes ikke det er betenkelig at pasienter skrives ut raskere enn før og viser til at nye behandlingsmetoder har bidratt til å gjøre sykehusopphold kortere. Legeforeningens ønske om 70 milliarder kroner til bygg og utstyr har han forståelse for, men han kan ikke tallfeste noe. Høie skal neste år legge fram en plan for Stortinget.