Sigrids drapsmann dømt til tvungen behandling

Den 39 år gamle mannen som juryen mener drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), ble onsdag dømt til tvungent psykisk helsevern. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix) Les mer Lukk

Den 39 år gamle mannen som juryen mener drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne (16), ble onsdag dømt til tvungent psykisk helsevern.

– Nå ønsker Sigrids foreldre at endelig punktum skal være satt for denne saken i rettvesenet. De ønsker ro, sier bistandsadvokat Harald Stabell til NTB kort tid etter at dommen ble formidlet til dem onsdag kveld.

Borgarting lagmannsrett hadde i realiteten ikke noe annet valg enn å dømme 39-åringen til overføring til tvungent psykisk helsevern. Juryen fant at mannen ikke var skyldig i strafferettslig forstand, noe som medfører at han ikke kan dømmes til straff.

Han er også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til hver av jentas foreldre. Det er langt under det bistandsadvokaten ba om, men Stabell poengterer at retten har redusert beløpet fordi mannen er kjent utilregnelig.

– Lagmannsretten har fulgt min argumentasjon og gått ut over normen på 200.000 kroner. Så er beløpet redusert, som er vanlig når det er snakk om en gjerningsmann som er utilregnelig, sier han.

– Denne saken har aldri handlet om penger, men om å få svar på hva som skjedde med Sigrid. De svarene har foreldrene dessverre ikke fått, sier han.

Drept og dumpet

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) forsvant fra Østensjø rett over midnatt natt til søndag 5. august 2012. En måned senere ble liket funnet, innpakket og svært godt skjult, på Sofiemyr utenfor Oslo. Liket bar preg av å ha ligget der i relativt lang tid.

Kriminalteknikerne, etterforskerne og rettsmedisinerne har ikke kunnet fastslå sikkert hvor, hvordan eller når hun ble drept.

Aktoratet mener etterforskningen viser at det var den da 38 år gamle ålesunderen som bortførte henne fra Østensjø, tok henne med til campingvogna han disponerte på Bryn og utsatte henne for vold der, for så å dumpe liket.

Advokat John Christian Elden påpeker at hans klient er uenig i at han er psykotisk og at han benekter å ha forårsaket jentas død.

– Han kommer nå til å bruke de to ukene han har til rådighet til å avklare om saken skal ankes videre til Høyesterett, sier Elden.

Som aktor ba om

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er i tråd med aktors påstand i retten og bygger ikke minst på den tungtveiende konklusjonen til rettspsykiatrisk sakkyndig Kjersti Narud rett før saken ble tatt opp til doms:

– Ja, jeg sier han «må» og ikke «bør» få behandling. Det er den eneste muligheten for å redusere risiko for alvorlige voldshandlinger, sa Narud.

Hun mener 39-åringen ikke nødvendigvis mangler vilje til å snakke inngående om de alvorlige anklagene, men manglende evne.

– Tidligere opplevde jeg det slik at han selv valgte ikke å snakke om tiltalen. Men nå vurderer jeg ham som så syk at han egentlig ikke kan fortelle hva som skjedde, at det er sykdommen som styrer ham, sa Narud.

Kan være fri om ett år

Den 16 år gamle jentas foreldre har aldri lagt skjul på at de mener mannen skulle vært straffet. Ifølge bistandsadvokat Harald Stabell fastholdt de etter at juryen svarte ja på spørsmålet om det var han som drepte datteren deres, at han burde vært dømt til forvaring.

Mannen kan teoretisk sett være ute i frihet et drøyt år etter at dommen mot ham er rettskraftig. Det er på dette tidspunktet han har første anledning til å begjære seg utskrevet. Deretter kan han levere en slik begjæring en gang i året til han er utskrevet.

Påtalemyndigheten er uansett forpliktet av loven til enten å bestemme at reaksjonen skal opphøre når det har gått tre år eller bringe spørsmålet inn for domstolen for avgjørelse.