Regjeringen må tigge Sp om støtte

Senterpartiet kan berge regjeringens tiggerforslag. Her er Trygve Slagsvold Vedum avbildet. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

For å få flertall for kommunale tiggeforbud må regjeringen berges av Senterpartiet. Alle andre sier nei.

– Forslaget er symbolsk. Regjeringen ønsker å framstå handlekraftig og tøff mot tiggere, sier Arbeiderpartiets Hadia Tajik til NTB.

Lederen av Stortingets justiskomité viser til at den rødgrønne regjeringen alt i fjor sommer sørget for at kommunene kan innføre meldeplikt og regulere pengeinnsamling.

– Brukt i sin fulle bredde kan man allerede gå ganske langt i å regulere tigging og eventuelle ordensproblemer i alle landets kommuner, sier Tajik.

Les også: Tiggeforbud ikke nevnt i blåblå plattform

Motstand

Arbeiderpartiet har ikke behandlet lovforslaget ennå, men alt tyder på at partiet vil stemme imot når det fremmes for Stortinget.

– Det er prinsipiell forskjell mellom å regulere tigging og å si at man vil forby tigging. Det er ikke mulig å regulere seg bort fra sosial nød, men man kan regulere seg bort fra noen av ordensproblemene knyttet til tigging, poengterer Tajik.

Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre motsetter seg også forslaget om tiggeforbud, selv om det ikke er snakk om et nasjonalt regelverk.

– Man må bekjempe sosial nød og fattigdom, men det gjør vi ikke ved å forby tigging, sier justispolitisk talskvinne i Venstre Iselin Nybø.

Hun mener problemet kun kan løses gjennom internasjonalt samarbeid og målrettede tiltak i tiggernes hjemland. Også SV går imot.

– Jeg reagerer sterkt på at Norge skal forby folk i den ytterste nød å be om hjelp. Regjeringen velger å bekjempe fattige mennesker i stedet for fattigdommen menneskene rammes av. Det er flaut og kynisk at rike Norge skal oppføre seg slik, sier SVs Karin Andersen til NTB.

Sp-støtte

I fjor krevde Høyre og Fremskrittspartiet et nasjonalt totalforbud mot tigging. Men lovforslaget som ble lagt fram fredag, gjør det klart at det skal være opp til kommunene å forby tigging.

– Jo flere kommuner som innfører dette, jo mer effektivt vil det være, sier Anundsen. Han legger til at kommuner som ikke ønsker et forbud, kan innføre egne vilkår for tigging.

Gitt motstanden i andre partier, er Senterpartiet jokeren i saken.

– Et kommunalt forbud er bare et museskritt i riktig retning, sa justispolitisk talskvinne Jenny Klinge til NTB tidligere denne måneden.

Hun la til at det «absolutt er aktuelt» for Sp å fremme et forslag om totalforbud mot tigging. Hvis dette ikke skjer, vil Sps holdning uansett bli gjort klar som et primærstandpunkt, med subsidiær støtte til forslaget om å la kommunene selv bestemme, framholder hun.

Tigge til seg selv

Spørsmålet om tiggeforbud er omstridt. En rekke høringsinstanser har motsatt seg et forbud, blant annet Advokatforeningen, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Politidirektoratet og Oslo politidistrikt ønsket et nasjonalt forbud, mens regjeringens valgte løsning blant annet får støtte av statsadvokatene i Hordaland og Oslo.

Selve forslaget knesetter en distinksjon mellom å tigge til seg selv og sine nærmeste og pengeinnsamling til fordel for andre.

– Det kan ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene, framholder regjeringen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer kraftig.

– Det er åpenbart at dette forbudet er ment spesielt å ramme tilreisende rom. Dette er diskriminering knyttet til etnisitet, sier hun til Aftenposten.