Flere med hepatitt A smittes i Norge

MULIG KILDE: – Det skjedde et utbrudd av hepatitt A i fjor i Norden, mest sannsynlig på grunn av importerte frosne bær, og nå er det mistanke om et nytt matbårent utbrudd, sier seniorrådgiver i Mattilsynet Laila Jensvoll. Les mer Lukk

De siste månedene er det registrert stadig flere hepatitt A-tilfeller der de syke er blitt smittet i Norge. Helsemyndighetene arbeider nå med å kartlegge om de syke er smittet av en felles kilde.

Hepatitt A-smitte forekommer sjeldent i Norge, og de fleste tilfellene som rapporteres til Folkehelseinstituttet er smittet i utlandet. Men så langt i år har det vært en økning i antall tilfeller der de syke ikke har vært på utenlandsreise. Av 28 rapporterte tilfeller, var halvparten smittet i Norge.

– Dette er sjeldent. Det skjedde et utbrudd av hepatitt A i fjor i Norden, mest sannsynlig på grunn av importerte frosne bær, og nå er det mistanke om et nytt matbårent utbrudd. Det er ikke bra, sier seniorrådgiver i Mattilsynet Laila Jensvoll til VG.

Mattilsynet bistår Folkehelseinstituttet i arbeidet med å undersøke om det er den samme typen av hepatitt A viruset som har forårsaket sykdomstilfellene. Utbrudd av hepatitt A eller smittsom leverbetennelse kan skje ved person til person kontakt eller forårsakes av smitte fra forurensede matvarer.

Symptomer på leverbetennelse er feber, kvalme, oppkast, magesmerter og gulsott. Vanligvis blir pasientene friske uten varig leverskade, skriver Mattilsynet på sin nettside.