Norge holder tilbake bistand til Uganda

Your browser doesn't support HTML5 video.

Uganda truer homofile med livsvarig fengsel
Norge holder tilbake 50 millioner kroner i bistand til Uganda på grunn av landets omstridte, nye lov mot homofili. Både Norge, Danmark og Sverige fordømmer loven.

Tidligere mandag gjorde Danmark det samme etter at Ugandas president Yoweri Museveni samme dag undertegnet en ny og strengere lov mot homofili. Loven innebærer blant annet at homofile risikerer fengsel på livstid dersom de praktiserer sin seksuelle legning.

– Loven bryter med grunnleggende menneskerettigheter og med Ugandas grunnlov. Den vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe og kriminalisere enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for seksuelle minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Øker annen støtte

Samtidig som Norge holder tilbake 50 millioner bistandskroner, skal støtten økes til menneskeretts- og demokratiforkjempere i Uganda, ifølge Brende.

– Vi har gjennom flere år sett en negativ utvikling i menneskerettssituasjonen i Uganda. Vi frykter i likhet med lokale organisasjoner at loven vil føre til forfølgelse av seksuelle minoriteter i landet. Ugandas myndigheter har ansvaret for å beskytte alle minoritetsgrupper mot forfølgelse og overgrep, men nå går de i motsatt retning, sier utenriksministeren.

Bakgrunn:Presidenten i Uganda signerte lov om homofili

– Sosial imperialisme

Ugandiske tjenestemenn applauderte høylytt da president Museveni undertegnet loven under en seremoni i presidentboligen i Entebbe mandag.

En rekke utenlandske journalister var invitert til seremonien, noe som en regjeringstalsmann begrunnet med at presidenten ville vise at Uganda «ikke lar seg kue av vestlig press og provokasjoner», ifølge Reuters.

Under seremonien beskyldte Museveni vestlige land for å drive med sosial imperialisme og forsøke å påføre afrikanske land sine sosiale verdier.

– Vi beklager at dere lever som dere gjør, men vi holder munn om det, sa han.

Homofile aktivister i Afrika frykter at den nye loven skal smitte til andre land på et kontinent der konservative samfunn ser på homofili som noe naturstridig.

– Det er en trist dag for det homofile miljøet i Uganda fordi denne loven vil berøre alle, sier Julian Peppe Onziema, en lokal homofil aktivist.

Fordømmer

Både Norge, Danmark og Sverige fordømmer den nye loven, og den danske bistandsministeren Mogens Jensen var rask med å understreke at Danmark legger om deler av sin bistand til Uganda og flytter 50 millioner danske bistandskroner som skulle gis til ugandiske myndigheter, over til private organisasjoner i landet.

– Jeg kan ikke sterkt nok ta avstand fra loven og det signalet som den ugandiske regjeringen nå sender, ikke bare til forfulgte minoritetsgrupper, men til hele verden, sier Jensen.

Også USA vil revurdere forholdet til Uganda etter den nye homoloven nå er iverksatt. Blant tiltakene som amerikanske myndigheter vurderer å stanse, er flere bistandsprogrammer i kampen mot hiv og aids.

Hovedsamarbeidsland

Uganda var et av Norges første hovedsamarbeidsland i Afrika og har mottatt rundt 6 milliarder kroner i norsk bistand siden Museveni kom til makten i 1986. De siste årene har bistanden ligget på rundt 400 millioner kroner i året.

Flere norske statsråder har opp gjennom årene kritisert Uganda for behandlingen av homofile, også utenriksminister Børge Brende (H).

President Barack Obama har stemplet lovforslaget som «motbydelig» og fredsprisvinner Desmond Tutu i Sør-Afrika har sammenlignet lovforslaget med apartheid.