Påstand om ti måneders fengsel for Ubaydullah Hussain

Ubaydullah Hussain er blant annet tiltalt for trusler mot navngitte journalister og diskriminerende og hatefulle ytringer. Han nekter straffskyld på alle tiltalepunkter. Foto: NTB scanpix. Les mer Lukk

Statsadvokat Carl Fredrik Fari la ned påstand om ti måneders fengsel, tre av dem betinget, i straffesaken mot Ubaydullah Hussain i Oslo tingrett torsdag.

– Min påstand er fengsel i ti måneder, hvorav tre måneder gjøres betinget, sa statsadvokat Carl Fredrik Fari i sin prosedyre torsdag.

Han fremmet også påstand om to års prøvetid for Hussain.

Elden mener derimot at hans klient ikke skal straffes for sine uttalelser.

– Min påstand blir at Hussain frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte, sa Elden.

Trusler

Sakens kjerne er hvor grensen går mellom lovlige ytringer og ulovlige trusler og hatmeldinger.

– Det er ikke behov for å lage martyrer og putte folk i fengsel for deres uttalelser, slo Elden fast.

28 år gamle Ubaydullah Hussain er tiltalt for trusler mot to navngitte journalister. Han er dessuten anklaget for å ha truet en sakkyndig i rettssaken mot mulla Krekar i oktober 2012.

Videre er han tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot jøder på internett, og for å ha hetset forfatteren Amal Aden for hennes homofile legning.

Hussain, som tidligere var leder for den islamistiske gruppen Profetens Ummah, nekter straffskyld.

Les også: Hussain-saken: Nektet straffskyld på alle punkter

– Fremste goder

De avsluttende prosedyrene torsdag dreide seg i hovedsak om hvorvidt Hussains uttalelser kan beskyttes av ytringsfriheten eller ikke.

– Ytringsfrihet er ett av vårt demokratis fremste goder, sa Elden.

Han trakk linjer tilbake til den marxist-leninistiske bevegelsen i Norge på 1960, -70 og -80-tallet. De ble overvåket, men ikke pågrepet til tross for ytringer om væpnet revolusjon i Norge, understreket Hussains forsvarer.

– Ytringsfriheten er en beskyttet verdi, særlig for de man ikke liker, forklarte Elden.

Han viste til at meninger hører hjemme i den offentlige debatten, og at man ikke skal bruke domstolene for å dømme meninger.

Les også: Ubaydullah Hussain trekker seg som islamist-leder

– Har skapt frykt

Statsadvokat Fari angrep i sin prosedyre Hussains troverdighet. Han pekte på at ytringene i tiltalen har fått konsekvenser for de involverte. Alt er truende i sin ordlyd, noe av det som sies, oppfordrer til vold og er både voldsbejaende og voldsforherligende, var aktors budskap.

– Han har faktisk, uavhengig av hva han har tenkt selv, skapt frykt hos alle mottakerne, la han til.

Fari viste til at Hussain ber muslimene om å ta ansvar, appellerer til «kjente og ukjente» brødre og til «kjente og ukjente» muslimer i sine uttalelser. Dette bør virke skjerpende for straffen, fordi truslene ikke bare fremsettes fra en enkeltperson, mener aktor.

Hans konklusjon er at de omstridte uttalelsene ikke bør beskyttes av ytringsfriheten.

Dom om en uke

Når det gjelder eventuell straffeutmålingen la aktor i skjerpende retning vekt på at truslene ble fremsatt mot journalister, og pekte på pressens samfunnsrolle i et demokrati. Han la også vekt på at truslene har vært fremmet på vegne av en gruppe.

I formildende retning pekte han på at det har tatt lang tid å få behandlet saken rettslig.

Elden mener for sin del det ikke er noen mulighet for å idømme Hussain strengere straff enn 120 dagers fengsel, hvorav noe må gjøres betinget. Hussain har allerede sittet varetektsfengslet i 53 dager.

Dom i saken forkynnes fredag 6. februar. Ankefristen utløper 21. februar.