Rekordmange utvist i fjor

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at 1.240 flere personer ble utvist fra Norge i fjor enn året før. Nesten halvparten hadde brutt norsk lov.

I fjor ble 5.198 personer utvist fra Norge, melder NRK. Nesten halvparten ble kastet ut fordi de hadde brutt norsk lov.

– Det er det høyeste tallet vi har hatt noen gang. Det har vært sterkest økning knyttet til brudd på straffebestemmelser i Norge, altså kriminalitet, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til sammenligning ble 3.958 personer utvist i 2012, mens 3.142 personer måtte forlate landet i 2011.

UDI-direktøren forklarer det høye tallet i fjor med en bevisst satsing på å bruke utvisning og innreiseforbud som virkemiddel for å forebygge kriminalitet.

UDI har sammen med Politidirektoratet arbeidet aktivt opp mot landets politidistrikter for å øke kompetansen knyttet til utvisning med innreiseforbud.

Hvilke nasjonaliteter de utviste har, henger sammen med hvilke folkegrupper Norge får flest av inn i landet.

Nigerianere topper listen med flest utviste, men også afghanere, rumenere og polakker ligger ifølge UDI-direktøren høyt oppe på lista.