Lover fortgang i kvikksølv-erstatning for tannlegeassistenter

FORTGANG: Erstatning til tannlegeassistenter som har vært utsatt for kvikksølvforgiftning har høyeste prioritet i NAV, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Les mer Lukk

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier erstatningssakene for kvikksølvskadde tannlegeassistenter har høyeste prioritet i NAV.

I desember slo Høyesterett fast at en tidligere tannlegeassistent som har vært utsatt for kvikksølv, får godkjent sine plager som yrkessykdom. Det kan bety at flere får erstatning, selv om de har fått avslag tidligere.

– Jeg har forsikret meg om at Arbeids- og velferdsetaten er i gang med å gjennomgå de sakene som er berørt av dommen. De har forsikret meg om at dette har den høyeste prioritet. Da snakker vi om måneder, sier arbeidsminister Robert Eriksson til NRK.

Fornøyd

Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund, Gerd Bang-Johansen, er fornøyd med at arbeidsministeren lover fortgang, men føler seg ikke trygg før erstatningene er utbetalt.

– Vi har fått slike garantier også fra tidligere arbeidsministre. Vi håper nåværende arbeidsminister vil gjøre alvor av det han sier i dag, sier Bang-Johansen til NTB.

150 erstatningskrav

Til sammen 150 tidligere tannlegeassistenter mener de har krav på erstatning etter at de jobbet med kvikksølv uten verneutstyr på 60-, 70- og 80-tallet. Eriksson oppfordrer også de som ikke er omfattet av dommen og som tidligere har fått avslag om erstatning, om å søke på nytt.

– Vi må nå kunne kreve at NAV og Trygderetten raskt behandler alle sakene de har til behandling, og at de følger Høyesteretts veiledning og arbeidsministerens oppfordring om rask behandling i alle disse sakene, sier Bang-Johansen.