– Dette er helt normalt

Your browser doesn't support HTML5 video.

Dommerens reaksjon i French-saken skal ha vært helt normal Les mer Lukk

Rettssaken mot Joshua French i Kongo er svært ulik en norsk rettssak, men foregår på helt vanlig måte etter landets egen standard, sier Mbuy Mbiye Tanayi, leder for Kongos 9.000 advokater.

Tirsdag reagerte mange på at en sliten Joshua French måtte stå skolerett i mer enn fire timer i en het rettssal og knapt nok fikk gå på toalettet. Samme dag fikk hans norske advokat en kraftig irettesettelse og ble truet med selv å bli tiltalt da han hadde innvendinger mot tolkingen.

– Dette er helt normalt. Man må huske på at denne rettssaken foregår i en militær domstol. Her er det en stram disiplin som gjelder, noe helt annet enn dersom saken var blitt ført for en sivil domstol, sier Mbuy Mbiye Tanayi til NTB.

Se Tanayis reaksjon i videoen øverst i artikkelen

Han har kjennskap til rettssaken mot den dødsdømte norske fangen, men vil ikke uttale seg spesielt før en dom er falt.

Les også: French: Jeg fant Moland død på badet

Forholde seg rolig

Lederen for Kongos tallrike advokatforening forklarer forskjellen mellom militær og sivil domstol. I det afrikanske landet er det to parallelle rettsvesen, og fordi Joshua French og Tjostolv Moland hadde norske militære ID-kort på seg da de ble tatt i 2009, ble de dømt i en militær domstol. Derfor sones også dommen i et militært fengsel.

I domstolen er det strengere enn i den sivile domstolen, og dommeren har flere maktmidler til rådighet.

– Det er viktig at en forholder seg rolig og gjør ting på riktig måte, ellers får man raskt påtale fra dommeren, sier Mbyie Tanayi.

Fredag vil den rettsmedisinske rapporten om Tjostolv Molands død legges fram for retten. Advokatlederen sier at han er av den oppfatning at den militære domstolen er mer objektiv og gjennomfører en grundigere prøving av bevisene enn tilfellet ofte er i sivile rettssaker.

– De militære dommerne er ofte svært nøye på hva som legges fram i retten og hvordan det gjøres, sier Mbyie Tanayi.

Les også: French grillet om hvorfor han ventet med å varsle

Vanskelig å være utlending

Han sitter i bygningen for den kongolesiske advokatforeningen midt i sentrum av hovedstaden Kinshasa. Rolig forklarer han rollen til en forsvarer i landets domstoler.

Han sier også at utenlandske fanger og kongolesiske fanger har ulike forutsetninger i Kongo, hvor praksis er at familiene til dem som soner en dom, daglig kommer med mat og andre nødvendigheter.

– Utenlandske fanger stiller svakere på flere områder, for eksempel når det gjelder å motta besøk. Jeg kjenner til at det er noen ambassader som sørger for sine landsmenn i fengsel, mens andre får ingenting og er tvunget til å knytte kontakter utenfor fengselet som kan hjelpe dem, sier Mbyie Tanayi.

Se også: Her blir French' advokat irettesatt av dommeren

Kan prøveløslates

Han forklarer videre at det finnes ordninger for prøveløslatelse og midlertidig løslatelse i påvente av en dom. Det siste ville innebære at French kunne ha kommet og gått fra sin egen rettssak, men under bestemte forutsetninger.

– Han må ha en fast adresse i Kongo for å kunne bli midlertidig løslatt. Har han ikke det, kan han heller ikke slippes ut av fengselet.

Normalt soner kongolesiske fanger bare 25 prosent av en fengselsstraff før de kan søke om prøveløslatelse. French er dømt til fire ganger dødsstraff av den militære straffedomstolen i Kisangani og har snart sittet i fengsel i fem år.

– Jeg vet ikke hvordan reglene for prøveløslatelse fungerer for dem som sitter med dødsstraff, sier Mbyie Tanayi.