Munnhoggeri etter Mongstad-høring

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) under høringen om Mongstad i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Raja var svært oppgitt over at han ikke fikk svar i høringen på spørsmålet om når regjeringen tok den reelle beslutningen om å skrinlegge fullskala renseanlegg på Mongstad.

Fakta om Mongstad:  
 • Et fullskala renseanlegg for CO2-utslipp fra oljeraffineriet og varmekraftverket på Mongstad i Nordhordland ble lansert som den rødgrønne regjeringens «månelanding» av daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i hans nyttårstale i 2007.
 • Opprinnelig skulle all gassen renses fra dag én, men tidspunktet ble utsatt flere ganger.
 • Første trinn i prosjektet, testanlegget Technology Centre Mongstad (TCM), ble åpnet i mai 2012. Anlegget skal teste ulike metoder for fangst og rensing av CO2 fra oljeraffineriet og varmekraftverket som er i drift på Mongstad.
 • Hensikten med testanlegget er å finne billigere og bedre metoder for CO2-fangst slik at teknologien kan brukes for å rense både Mongstad-anleggene og andre anlegg rundt om i verden.
 • Planen var at når det var hentet erfaring fra testingen, skulle politikerne bestemme om det skulle bygges et fullskala renseanlegg på Mongstad. Den rødgrønne regjeringen skrinla i september i fjor CO2-rensing på Mongstad, men teknologisenteret TCM blir videreført.
 • En anbudskonkurranse om mulighetene for fullskalaanlegg for CO2-håndtering utover Mongstad, ble avlyst av dagens regjering.

Fakta om fangst og lagring av CO2:

 • Fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS,) er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg. Aktuell både for gass- og kullkraftverk.
 • CCS foregår ved at CO2 skilles fra andre gasser og fraktes til et lagringssted. Som regel pumpes klimagassen ned i geologiske strukturer under bakken eller havbunnen.
 • Som statsminister omtalte Jens Stoltenberg (Ap) norsk utvikling av CCS-teknologi på Mongstad som «vår månelanding».
 • De viktigste utfordringene ved CCS er kostnadene og spørsmålet om hvem som har ansvaret for lagret CO2.
 • CCS ved gass- og kullkraftverk fører til høyere kostnader og lavere virkningsgrad. For at teknologien skal være lønnsom, er det nødvendig å sette en pris på CO2-utslipp eller å gi CCS-prosjektene direkte økonomisk støtte. I enkelte tilfeller kan salg av CO2 til såkalt meroljeutvinning sikre lønnsomhet.

– Jeg er forferdet. Det er betenkelig at de som kan bidra til å kaste lys over vesentlige spørsmål, ikke gjør det. Her leker man med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, tordnet Raja etter utspørringen av Borten Moe.

Den tidligere olje- og energiministeren holdt på sin side fast ved at det er for regjeringens beslutninger statsrådene står ansvarlig overfor Stortinget, og at det aldri ville være aktuelt for ham å opplyse om det løpende arbeidet som fører fram til beslutningene.

– Det ber jeg komiteen forholde seg til, sa han.

– Forsømmelse

Høyre-veteran Michael Tetzschner deltok også i gravingen for å avdekke når beslutningen reelt ble tatt. Under utspørringen viste han til Grunnlovens paragraf 82 om statsrådenes opplysningsplikt overfor Stortinget.

– Når to statsråder forfatter et fellesnotat til statsministeren, er ikke dette å betrakte som intern saksbehandling. Det er en forsømmelse å unndra Stortinget opplysninger som er meget viktige, sier Tetzschner til NTB.

Bakgrunn: Bellona: – Borten Moe villedet Stortinget

Umodent!

Ap-veteran og lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, sier til NTB at regjeringens interne saksbehandling aldri har vært offentlig.

Om Tetzschner og Rajas graving etter tidspunktet for Mongstad-beslutningen, sier han følgende:

– Konstitusjonelt umodent.

Det fikk Raja til nok en gang å ta til motmæle:

– Det er mulig jeg er konstitusjonelt umoden. Men som erfaren advokat ser jeg når folk ikke ønsker å fortelle hele sannheten. Her er inntrykket at man har noe å skjule.

Notatet

Under utspørringen tok Raja utgangspunkt i et notat adressert til statsministeren som Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) ifølge Dagens Næringsliv skrev allerede i mars i fjor. I notatet ble det argumentert for at det rødgrønne prestisjeprosjektet burde skrinlegges.

Beslutningen om avviklingen ble imidlertid kunngjort først 20. september i fjor, altså snaut to uker etter stortingsvalget.

Urimelig og ufint

Borten Moe tar skarp avstand fra det han beskriver som insinuasjoner om at regjeringen utsatte kunngjøringen av taktiske grunner til etter valget.

Les også: – Usikkert om Mongstad blir drevet videre etter 2017

På vei ut karakteriserte han høringen som et politisk spill.

– Jeg opplever det som urimelig og ufint. Påstandene blir ikke underbygd. Faktum er at det kun var vurderingen som var annerledes da beslutningen ble fattet. Faktagrunnlaget var da det samme som tidligere. Og det er ingen annen sak jeg vet om, hvor Stortinget har vært holdt bedre opplyst, sier Borten Moe til NTB.

Han mener at Raja er på tynn is.

– Det blir spennende å se om komiteen akter å flytte grensene for parlamentarisme, ved å kreve innsyn i regjeringens løpende beslutningsarbeid, sa Borten Moe.

Mongstad-forsvar

Siste dag av Mongstad-høringen var ellers preget av at tre tidligere olje- og energiministre fra Senterpartiet, tidligere partileder Åslaug Haga, Odd Roger Enoksen og Terje Riis-Johansen, sto sammen om å forsvare Mongstad-prosjektet som krevende, ambisiøst og ikke minst nødvendig som et bidrag til å løse klimamålet.

Men Haga fant ingen grunn til å forsvare begrepet «månelanding». Det fikk stå for Stoltenberg alene.

De to kommersielle selskapene Alstom og Sargas innledet torsdagens høring med å hevde at de vil være i stand til å bygge et fullskala renseanlegg på Mongstad til en langt lavere pris enn anslaget på 25 milliarder kroner som virket avgjørende da de rødgrønne skrinla denne delen av prosjektet.

– Jeg er ikke overrasket over at aktører i næringen sier de kan gjøre dette billigere, sa Borten Moe, og la til at Stortinget etter hans syn var blitt gjort kjent med den betydelige usikkerheten som heftet ved anslaget.